Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 na ul. Wiczlińskiej 33 – BO Gdynia

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 na ul. Wiczlińskiej 33

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 na ul. Wiczlińskiej 33

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: jozefporeba@wp.pl

ID projektu:

2017/170

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

ul. Wiczlińska 33,działka o nr 372/9,j.rej.371; KW 4687;Obręb GD.Typ własnosci:Zasób gruntów Gminy

Opis:

Plac zabaw przy szkole pełni funkcję rekreacyjną wychodzi naprzeciw najmłodszych wychowanków naszej dzielnicy,ale przez ostatnie lata nawierzchnia placu zabaw uległa zużyciu.Modernizacja ma polegać na wymianie wykruszającej się nawierzchni.

Szacunkowa łączna wartość projektu

130380 zł

Kalkulacja kosztów:

Wymiana wykruszającej się nawieszchni 295,20m2x400,00 =118.080 zł brutto oraz malowanie nawieszchni przy użyciu lakierów61,50m2x200,00=12 300,00zł brutto Całkowity koszt modernizacji placu zabaw 130.380 zł brutto

Załączniki