Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z rozbudową o elementy sportowe dla dzieci starszych na terenie SP 39 od strony ul. Podgórskiej – BO Gdynia

Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z rozbudową o elementy sportowe dla dzieci starszych na terenie SP 39 od strony ul. Podgórskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z rozbudową o elementy sportowe dla dzieci starszych na terenie SP 39 od strony ul. Podgórskiej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Roman Rybiński

Telefon: 502316278

ID projektu:

2019/185

Status

Lokalizacja projektu:

Plac zabaw mieści się na terenie SP 39, od strony ul. Podgórskiej

Opis:

Projekt polegać ma na:
1. część – naprawie istniejącego placu zabaw. Odświeżenie znajdujących się na nim urządzeń. Wymiana całego zniekształconego warunkami atmosferycznymi, niebezpiecznego podłoża. Położenie nowego gumowego i bardziej odpornego w tym klimacie. Wymiary podłoża ok. 23m x 8m = 184m2
2. cześć – powiększenie i rozbudowa o elementy sportowe do ćwiczeń dla dzieci starszych i młodzieży. Urządzenia do street workout i parkour – drabinki pionowe, poziome o różnej wysokości, drążki poziome o różnej wysokości, masz do wspinania, podwyższona platforma do ćwiczeń mięśni brzucha, grzbietu, poręcze równoległe oraz dwie ławeczki do odpoczynku. Wymiary podłoża ok. 23m x 8m = 184m2

Szacunkowa łączna wartość projektu

165400 zł

Załączniki