Modernizacja i naprawa zniszczonej nawierzchni ul. Bukowej (ok. 200 metrów) poprzez położenie nawierzchni bitumicznej – BO Gdynia

Modernizacja i naprawa zniszczonej nawierzchni ul. Bukowej (ok. 200 metrów) poprzez położenie nawierzchni bitumicznej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja i naprawa zniszczonej nawierzchni ul. Bukowej (ok. 200 metrów) poprzez położenie nawierzchni bitumicznej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Orłowo
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Ul. Bukowa - od skrzyżowania z ulicami: Kasztanowa, Miodowa i Klonowa do skrzyżowania z ul. Akacjową - łącznie ok. 200mb

Opis:

Projekt dotyczy modernizacji i naprawy zniszczonej nawierzchni ulicy Bukowej. Istniejąca nawierzchnia ulicy była wykonana 30 lat temu ze złej jakości betonowej trylinki i obecnie jest bardzo wykruszona przez ciężki sprzęt budowlany (budowa 2 bloków mieszkalnych( oraz warunki atmosferyczne, zwłaszcza szereg zim. Ulica Bukowa jest jedną z bardziej ruchliwych ulic w tej części Orłowa. Dotychczasowe tandetne zalewanie ubytków w trylince kiepskim asfaltem jest nieopłacalne i nietrwałe, a dziury pozostają/robią się większe, a dodatkowo tworzą się inne.
Projekt zakłada, że na ulicy Bukowej – od skrzyżowania z ulicami: Kasztanową, Miodową i Klonową do skrzyżowania z ulicą Akacjową, łącznie ok 200 mb (1240m2), na istniejącej dziurawej nawierzchni z trylinki, zostanie położona nawierzchnia bitumiczna (nakładka). Przy posesjach z garażami położonymi poniżej jezdni odpowiednio podniesione będą krawężniki.
Realizacja projektu:
– zapobieganie dalszej dewastacji jezdni i bezsensownym corocznym remontom,
– wyrówna nawierzchnię, przyczyniając się jednocześnie do szybkiego spływu wody, która już nie będzie zalegała na jezdni i rozsadzała w zimie nawierzchni (ulica ma spadek),
– poprawi komfort jazdy i zapobiegnie niszczeniu podwozi samochodów jadących tą ulicą,
– poprawi estetykę ulicy.
Z projektu będą mogli korzystać nie tylko wszyscy mieszkańcy ulicy Bukowej, ale także inni mieszkańcy Gdyni czy goście, przyjeżdżający i korzystający z tego ruchliwego ciągu komunikacyjnego, jakim jest ul. Bukowa.

Kalkulacja kosztów:

Koszt położenia nakładki bitumicznej wg bo.gdynia.pl 150 zł za 1 m2. Powierzchnia ulicy dł x szer (bez chodników) 200m x 6,20m1240m2 186000
Dopasowanie wysokości (podniesienie) istniejących krawężników przy posesjach z garażami ponizej jezdni (7 posesji) 2000

Szacunkowa łączna wartość projektu

188000 zł

Załączniki