Modernizacja i nadanie tematu przewodniego placowi zabaw przy ul. Bp. Dominika 29A – 33A – BO Gdynia

Modernizacja i nadanie tematu przewodniego placowi zabaw przy ul. Bp. Dominika 29A – 33A

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja i nadanie tematu przewodniego placowi zabaw przy ul. Bp. Dominika 29A – 33A

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Na wysokości bloków mieszkalnych 29A-33A

Opis:

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

1. Nadanie tematu przewodniego „Wróbelkowo”.
Stan obecny: Plac zabaw nie wyróżnia się niczym szczególnym od innych placów zabaw na terenie miasta.
Projekt: Plac zabaw otrzyma ptasi temat przewodni i nazwę „Wróbelkowo”. Do istniejących sprzętów dodane zostaną dekoracyjne elementy z ptasimi elementami, a nowe sprzęty zostaną przygotowane w ptasim charakterze (mały zestaw zabawowy, huśtawka ptasie gniazdo, bujak sprężynowy wróbelek, piaskownica ze stolikiem – karmnik dla ptaków, trampoliny – latamy jak ptaszki). W II etapie inwestycji planowana jest instalacja tablic edukacyjnych o życiu miejskich ptaków.
Korzyści: Plac zabaw zyska charakter i rozpoznawalność wśród mieszkańców dzielnicy oraz gości. Będzie miejscem bardziej atrakcyjnym dla dzieci ze względu na motyw przewodni i możliwość zabawy wzorem ptaków. Spójna koncepcja architektoniczna poprawi też estetykę tego miejsca.

2. Rozbudowa placu zabaw o nowe instalacje w formie związanej z miejskimi ptakami.
Stan obecny: Na placu zabaw znajdują się sprzęty, z których korzystają maluchy i starsze dzieci. Niestety żaden ze sprzętów nie jest dopasowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Plac zabaw nie wyróżnia się od innych placów zabaw.
Projekt: Zainstalowane zostaną nowe sprzęty: mały zestaw zabawowy, huśtawka ptasie gniazdo, bujak sprężynowy wróbelek, piaskownica ze stolikiem – karmnik dla ptaków, trampoliny – latamy jak ptaszki.
Korzyści: Nowe sprzęty sprawią że plac zabaw będzie miejscem zabawy również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ptasi charakter sprzętów oraz trampoliny, których nie ma nigdzie w okolicy, a które są uwielbiane przez dzieci, będą elementem wyróżniającym plac zabaw spośród innych oraz podniosą jego atrakcyjność.

3. Odświeżenie istniejących instalacji na placu zabaw, dodanie elementów związanych z miejskimi ptakami.
Stan obecny: Instalacje na placu zabaw wymagają renowacji, z urządzeń odchodzi farba, część elementów drewnianych wymaga wymiany, gdyż może stanowić zagrożenie dla dzieci.
Projekt: Uszkodzone elementy zostaną wymienione, a urządzenia odmalowane. Dodane zostaną elementy-ozdoby ptasie (malowane, doczepiane).
Korzyści: Plac zabaw będzie bezpieczniejszy. Dzięki dodaniu ptasich elementów stare sprzęty będą znów atrakcyjne i estetyczne.

4. Wymiana nawierzchni na placu zabaw.
Stan obecny: Plac zabaw w około 70% pokrywa nawierzchnia żwirowa, która ze względu na zanieczyszczenie (dużo odłamków szkła) stanowi zagrożenie dla dzieci i wymaga wymiany. Ze względu na żwirową nawierzchnię plac zabaw jest miejscem niedostępnym dla osób z niepełnosprawnościami oraz trudnościami w poruszaniu się.
Projekt: Żwirową nawierzchnię na placu zabaw należy wymienić i częściowo zastąpić inną nawierzchnią. Przez cały plac zabaw będzie biegła ścieżka, bezpieczna nawierzchnia syntetyczna znajdzie się pod urządzeniami zabawowymi. Przy wejściu od strony schodów (przy OPEC) zostanie zbudowany podjazd dla wózków inwalidzkich z kostki brukowej. Nawierzchnię żwirową częściowo zastąpi trawnik.
Korzyści: Dzięki wymianie zanieczyszczonej nawierzchni na bezpieczną nawierzchnię syntetyczną pod urządzeniami zabawowymi zwiększy się bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw. Ścieżka biegnąca wzdłuż placu zabaw umożliwi poruszanie się po całym placu osób z niepełnosprawnościami, ułatwi tez poruszanie się rodzicom z wózkami. Większa powierzchnia trawnika sprawi, że miejsce będzie jeszcze bardziej zielone, umożliwi też piknikowanie w ciepłe dni.

5. Budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Stan obecny: Plac zabaw jest miejscem niedostępnym dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na brak podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz schodek przy obu wejściach na teren placu.
Projekt: Zbudowany zostanie podjazd dla wózków inwalidzkich z kostki brukowej połączony ze ścieżką biegnącą wzdłuż placu zabaw.
Korzyści: Dzięki podjazdowi dla wózków inwalidzkich plac zabaw będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców i stanie się nowym miejscem sprzyjającym integracji.

6. Usunięcie sprzętów rekreacyjnych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Stan obecny: W części placu zabaw od strony przedszkola znajduje się stół do szachów z 4 siedzeniami oraz stół do ping-ponga. Miejsce to jest zacienione, zakryte koronami drzew i osłonięte zielenią. Sprzyja to wykorzystywaniu tych sprzętów przez młodzież i dorosłych jako miejsca opisanych wyżej wieczornych spotkań towarzyskich.
Projekt: Usunięcie stołu do szachów z 4 siedzeniami oraz stołu do ping-ponga z placu zabaw i zastąpienie ich sprzętami do zabawy dla dzieci.
Korzyści: Zminimalizowanie liczby wieczornych spotkań w związku z usunięciem wygodnego miejsca do przesiadywania. Dzięki temu na terenie placu zabaw będzie mniej śmieci, okolica będzie bezpieczniejsza i odzyska spokój. W wolnym miejscu dodane zostaną nowe sprzęty dla dzieci, co podniesie atrakcyjność placu zabaw.

7. Wymiana ogrodzenia placu od strony budynków wielorodzinnych i bramy z furtką i renowacja pozostałej, niewymienianej części.
Stan obecny: Ogrodzenie i furtka na placu zabaw są w kiepskim stanie, a część od strony budynków wielorodzinnych jest zniszczona i dziurawa.
Projekt: Ogrodzenie od strony budynków wielorodzinnych zostanie wymienione na nowe. Pozostała część ogrodzenia zostanie odnowiona i dopasowana do nowego charakteru placu zabaw. Powstanie nowa furtka spełniająca wymogi bezpieczeństwa.
Korzyści: Poprawa estetyki miejsca oraz bezpieczeństwa na placu zabaw.

8. Wykonanie nowej zieleni i prac pielęgnacyjnych istniejącej.
Stan obecny: Zieleń na placu zabaw jest zaniedbana.
Projekt: Pielęgnacja istniejącej zieleni, zastąpienie krzewów, które zostaną usunięte przy wymianie ogrodzenia nowymi nasadzeniami.
Korzyści: Poprawa estetyki miejsca. Wypoczynek na placu zabaw będzie przyjemniejszy w otoczeniu zadbanej i uporządkowanej zieleni.

Realizacja powyższych zadań wpłynie na:
1. Poprawę bezpieczeństwa na placu zabaw dzięki wymianie nawierzchni, części ogrodzenia i furtki.
2. Zwiększenie dostępności placu zabaw dzięki budowie podjazdu dla wózków inwalidzkich i wymianie nawierzchni.
3. Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw poprzez nadanie mu ptasiego tematu przewodniego, renowację istniejących sprzętów i dodanie nowych.
4. Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie placu zabaw dzięki usunięciu sprzętów wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców dzięki umieszczeniu tablic edukacyjnych poświęconych życiu ptaków w mieście.
6. Poprawę warunków lęgowych ptaków zamieszkujących okolicę placu zabaw poprzez umieszczenie budek lęgowych.

II etap inwestycji, który mógłby być sfinansowany ze środków kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego lub środków Rady Dzielnicy, zakłada:
1. Instalację oświetlenia.
Korzyści: Oświetlenie umożliwi korzystanie z placu zabaw przez cały rok. Zwiększy też bezpieczeństwo w okolicy oraz powinno zminimalizować liczbę wieczornych spotkań, gdyż plac zabaw nie będzie już miejscem zacienionym i osłoniętym. Dzięki temu na terenie placu zabaw będzie mniej śmieci, okolica odzyska spokój, a jej mieszkańcy będą mogli w wiosenne i letnie wieczory otwierać okna w domu bez konieczności słuchania krzyków, wulgaryzmów i głośnej muzyki.
Przybliżony koszt: 60 000 zł

2. Instalację tablic edukacyjnych dotyczących życia ptaków w mieście.
Korzyści: Plac zabaw zyska rolę edukacyjną. Przekaz, który znajdzie się na tablicach, dzieci będą mogły odzwierciedlić w zabawie na wróbelkowym placu zabaw i zaobserwować w jego otoczeniu, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność tego miejsca i rozbudzi ciekawość dzieci. Wzrośnie też świadomość ekologiczna dorosłych i dzieci, przede wszystkim w zakresie popularnego dokarmiania ptaków, które czasem mimo dobrych chęci szkodzi ptakom zamiast pomagać.
Przybliżony koszt: 7000 zł

3. Instalację budek lęgowych dla ptaków na drzewach na placu zabaw.
Korzyści: Dzięki budkom lęgowym poprawią się warunki bytowe żyjących tu ptaków. Budki lęgowe będą też rozbudzać ciekawość dzieci, co zwiększy jeszcze atrakcyjność miejsca i będzie zachęcało do obserwacji.
Przybliżony koszt: 700 zł

Realizacja zadań w II etapie wpłynie na:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie placu zabaw oraz zwiększenie dostępności placu zabaw w sezonie jesienno-zimowym dzięki jego oświetleniu.
2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców dzięki umieszczeniu tablic edukacyjnych poświęconych życiu ptaków w mieście.
3. Poprawę warunków lęgowych ptaków zamieszkujących okolicę placu zabaw poprzez umieszczenie budek lęgowych.

Kalkulacja kosztów:

Mały wróbelkowy zestaw zabawowy 30000
Piaskownica ze stolikiem – karmnik dla ptaków 1 szt. 6000
Bujak sprężynowy z oparciem – wróbelek 1 szt. 3500
Trampolina 2 szt. 30000
Huśtawka potrójna „ptasie gniazdo” z ławeczką i koszykiem 12500
Nawierzchnia syntetyczna pod urządzenia zabawowe 150 m2 67500
Chodnik od wejścia wzdłuż placu zabaw (przy ławkach) o nawierzchni z kostki betonowej 80 m2 24000
Urządzenie nawierzchni trawiastej 7500
Wymiana ogrodzenia placu od strony budynków wielorodzinnych i bramy z furtką i renowacja pozostałej, niewymienianej części 30000
Usuniecie pod ww. ogrodzenie roślinności wzdłuż placu i istniejącego ogrodzenia 10000
Przygotowanie terenu: zabezpieczenia wokół drzew, przebudowa wejścia z jednej strony 40000
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla docelowego zagospodarowania placu zabaw 42550
Ławki z podłokietnikami i oparciem 3 szt. 4500
Tablica z regulaminem 1 szt. 1500

Szacunkowa łączna wartość projektu

309550 zł

Załączniki