Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 (Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia) – BO Gdynia

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 (Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 (Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia)

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: o.p.sela@wp.pl

ID projektu:

2017/133

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Plac zabaw przy ul. Starodworcowej 36 dz. nr 2093 obręb 0027 Wielki Kack, Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:

Wniosek dotyczy modernizacji i doposażenia istniejącego placu zabaw o pow. ok. 300 m2. Przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: demontaż istniejących urządzeń zabawowych i pozostałych elementów placu (ławek, koszy itp.) celem ich renowacji, wykoanie nowej nawierzchni, montaż nowych i odnowionych urządzeń zabawowych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

98825 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu - Wykonanie robót budowlanych z dostawą i montażem urządzeń: 10 000,00 zł

  • tablica kółko i krzyżyk - 1 szt. - 2000,00 zł
  • tablica do rysowania podwójna - 1 szt. - 1800,00 zł
  • linarium stożek - 1szt. - 5500,00 zł
  • stół z ławkami - 1 szt. - 1100,00 zł

2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z umieszczoną grą w klasy + utylizacja istniejącej nawierzchni 70 000 zł (nawierzchnia bezpieczna 169 m2 )

3. Renowacja istniejących urządzeń zabawowych (usunięcie starej powłoki malarskiej, odrdzewienie, zabezpieczenie przed korozją, malowanie, wymiana zużytych części)   - 4 800,00 zł + podbudowa i wzmocnienie skarpy -  3625,00 zł

Ogółem: 98 825,00zł

Załączniki