Miejsce spotkań piknikowych z elementami leśnej edukacji – BO Gdynia

Miejsce spotkań piknikowych z elementami leśnej edukacji

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Miejsce spotkań piknikowych z elementami leśnej edukacji

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Michał Rutkowski

E-mail: m.rutkowski@lablogic.pl

ID projektu:

2019/112

Status

Lokalizacja projektu:

Polana leśna zlokalizowana powyżej budynku Szkoły Podstawowej nr 26. Dostęp schodami z terenu szkoły lub ze ścieżek leśnych.

Opis:

Projekt przewiduje remont istniejących schodów prowadzących od budynku Szkoły Podstawowej nr 26 do leśnej polany – miejsca spotkań piknikowych połączonego z elementami leśnej edukacji.
Sama polana wymaga przygotowania podłoża oraz wycinki samosiejek wraz z przycięciem okolicznego drzewostanu w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszego widoku na Działki Leśne i resztę Gdyni.
W centralnej części polany planowana jest drewniana altana zadaszona w kształcie wielokątu. Altana powinna być wyposażona drewniany stoły i ławy dla około 20 osób.
W otoczeniu altany umieszczone mają być także tzw. elementy leśnej edukacji, a więc tablice informacyjne przedstawiające informacje o faunie i florze naszego Parku Krajobrazowego. Forma przedstawienia informacji powinna uwzględniać wiele form prezentacji treści edukacyjnych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

245880 zł

Załączniki