Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ul. Słowicza przy granicy z działką OBI – BO Gdynia

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ul. Słowicza przy granicy z działką OBI

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ul. Słowicza przy granicy z działką OBI

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

ul. Słowicza

Opis:

Osoby z niepełnosprawnością korzystają z wielu ułatwień w poruszaniu się samochodami po drogach, gdyż ze względu na znaczne ograniczenia ruchowe istnieje konieczność zapewnienia tej grupie możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, w tym korzystania z samochodu i parkowania go jak najbliżej miejsca docelowego. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (wymiary 5×3,6m) służyłoby potrzebom przyjeżdżającym do tesco i obi od strony Pustek Cisowskich. Miejsce wymaga oznaczenia odpowiednio znakami pionowymi i poziomymi oraz niebieską farbą, a także dojścia z kostki do ulicy.