Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na Demptowskiej – BO Gdynia

Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na Demptowskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na Demptowskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/453
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
E-mail
adreskucharskiego@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

Część działki (678/4) na której znajdował się Dom Dziecka przy ul. Demptowskiej, przylegająca do ul. Skarbka oraz łącznika miedzy Demptowską a Skarbka, poza obszarem piaskowego boiska piłkarskiego.

Opis:

STWORZENIE – NA TERENIE DAWNEGO DOMU DZIECKA -OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, REKREACJI I WYPOCZYNKU NA WOLNYM POWIETRZU, SŁUŻĄCEGO RÓŻNYM GRUPOM MIESZKAŃCÓW. Zagospodarowanie niewielkiego fragmentu terenu rekreacyjnego okalającego budynki d. domu dziecka (poza terenem boiska piłkarskiego do czasu wyjaśnienia statusu formalno-prawnego terenu).

Kalkulacja kosztów:

1. Montaż lampy oświetleniowej - 4 000,00 zł. 2. Montaż dodatkowej bramki wejściowej - 1 000,00 zł. 3. Wyburzenie ruiny murku - 5 000,00 zł. 4. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym - 7 000,00 zł. 5. Wykonanie placu do gry o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie (ok. 10 m x 10 m) wraz z montażem kosza do gry - 40 000,00 zł. 6. Huśtawka wahadłowa podwójna - 4 000,00 zł. 7. Dostawa urządzeń małej architektury: - ławka -2 szt. - 2 000,00 zł, - kosz na śmieci -1 szt. - 1 000,00 zł, - urządzenie treningowe zewnętrzne – 2 szt. - 2 000,00 zł. 8. Wycinka/przycięcie krzaków - 2 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

68000 zł

Załączniki