Miejsce dla wszystkich – etap 2. Teren zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych. Projekt ukierunkowany na stworzenie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu i estetykę miejsca. (kontynuacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2015 roku) – BO Gdynia

Miejsce dla wszystkich – etap 2. Teren zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych. Projekt ukierunkowany na stworzenie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu i estetykę miejsca. (kontynuacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2015 roku)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Miejsce dla wszystkich – etap 2. Teren zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych. Projekt ukierunkowany na stworzenie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu i estetykę miejsca. (kontynuacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2015 roku)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/297
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Autor projektu
Marek Bonk
E-mail
ssppaakk@go2.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Gdynia, ulica Skarbka, działka 678/4, 611/4 , 610/4.(teren byłego Domu Dziecka)

Opis:

Kontynuacja projektu BO 2015: 1. Dalsza inwestycja w urządzenie: – placu zabaw – siłowni – boiska : stworzenie przy zaprojektowanym boisku ścianki do squasha z możliwością wspinaczki na jej odwrocie. 2. Naprawa murawy istniejącego boiska piłkarskiego. 3. Wybudowanie wewnętrznych chodników. 4. Naprawa istniejącej zieleni, nasadzenia bylin, krzewów

Kalkulacja kosztów:

1.Projekt (uzupełnienie projektu BO 2015), nadzór autorski, wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni uwzględniającego prace budowlane - 20 0002. Budowa siłowni zewnętrznej 4 - 5 urządzeń - 25 000 3. Renowacja murawy boiska do piłki nożnej 100 m2, bez wykonania drenażu – wody odprowadzane powierzchniowo (aeracja, wertykulacja, nawożenie, wapnowanie, piaskowanie, dosiewanie, oprysk + materiały) - 2000 4. Wykonanie, dostawa i montaż zestawu zabawowego (średni) + karuzela tarczowa - 41 000 5. Zestaw sprawnościowy - 20 000 6. Budowa ściany do squasha (zdjęcie humusu, izolacja, ława fundamentowa, zbrojenie, szalowanie, mieszanka betonowa, dostawa z pompowaniem, wykończenie powierzchni, malowanie, montaż chwytaków do wspinaczki) - 29 000 7. Wykonanie nawierzchni. Chodnik z kostki betonowej z obrzeżami 150 mb, szer. 1 m - 2 4000 8. Dostawa urządzeń małej architektury: ławka - 2 szt.,kosz na śmieci - 1 szt. - 7000 9. Sadzenie krzewów średniej wielkości przy średnicy i głębokości dołów 0,5 m (materiał, usługa, podłoże, nawóz) - 2000

Szacunkowa łączna wartość projektu

170000 zł

Mapa Lokalizacji