Miejsce dla wszystkich – etap 2 – kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie) – BO Gdynia

Miejsce dla wszystkich – etap 2 – kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Miejsce dla wszystkich – etap 2 – kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/85
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Autor projektu
Monika Rak
E-mail
CZAPRAK@GMAIL.COM
Telefon
697698318
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka, Gdynia-Demptowo dz. nr 1313, 1314, 1351, 1373 obręb: Pustki Cisowskie własność : Gmina Miasta Gdyni

Opis:

Wśród mieszkańców Demptowa istnieje głęboka potrzeba stworzenia miejsca z bogatą ofertą aktywnego spędzania czasu, w tym w zakresie gier zespołowych. Co ważne, miejsce takie winno być położone w bliskim sąsiedztwie zamieszkania. Teren, który idealnie wpisuje się w to założenie, to działki po dawnym Domu Dziecka. W ramach II edycji BO realizowanego w 2015 zwyciężył projekt pt. „Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na Demptowskiej”, który w głównej mierze zakłada wykonanie zewnętrznego placu do gry o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie (ok. 10 m x 10 m) wraz z montażem koszy do gry, a także ustawienie huśtawki wahadłowej podwójnej oraz dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania na chwilę obecną (marzec 2017) nie została ukończona.
Obecny wniosek przewiduje dalszą inwestycję w zagospodarowanie obszaru po d. Domu Dziecka (z wyłączeniem działki, na której znajduje się sam budynek). Stąd konieczność renowacji boiska piłkarskiego czy uzupełnienia boiska do gry w koszykówkę (z projektu j/w) o zestaw do gry w piłkę siatkową. Dla indywidualnych potrzeb fizycznych przewidziano budowę zestawu sprawnościowego, ścianki wspinaczkowej, zjazdu linowego tzw. tyrolki, postawienie urządzeń do ćwiczeń siłowni zewnętrznej.
Niniejszy projekt nie wyczerpuje wszystkich koniecznych prac (np. wymiana ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni), a także możliwości wykorzystania terenu dla celów rekreacyjnych czy wypoczynku. Niemniej mieszkańcy Demptowa wierzą, że etapami uda się stworzyć przestrzeń, która będzie atrakcyjna i będzie przyciągać mieszkańców nie tylko naszej dzielnicy. A nowa jakość tej przestrzeni będzie zachęcać do spędzania w niej wolnego czasu, a także służyć integracji wszystkich mieszkańców.

Kalkulacja kosztów:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ziemnej (450m2): 60 000,00 zł

w tym:

- projekt + nadzór: 7.000,00 zł
- wykonanie nawierzchni: 100,00zł x 450m2=45.000,00 zł
- wyposażenie wraz z montażem: 8.000,00 zł


2. Dostawa i montaż wyposażenia boisk: komplet słupków do siatkówki 2 szt. oraz siatka (uzupełnienie istniejącego boiska do koszykówki): 9 000,00 zł

w tym:
- projekt + nadzór: 1.000,00 zł
- dostawa i montaż urządzeń: 8.000,00 zł


3. Zagospodarowanie terenu związane z budową/przebudową placu zabaw/placu do ćwiczeń: 61 850,00 zł

w tym:
- mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu: 8.500,00 zł
- wyposażenia w urządzenia wraz z montażem:
a) zestaw sprawnościowy – 20.000,00 zł
b) zjazd linowy dla dzieci i młodzieży tzw. tyrolka – 6.350,00 zł
c) urządzenie do ćwiczeń siłowni zewnętrznej (3 szt.) – 18.000,00 zł
d) wykonanie nawierzchni ok.40-50m2 (różne typy, w tym żwirowa, syntetyczna, trawiasta, kostka betonowa) - 9.000,00 zł

4. Budowa ścianki wspinaczkowej dla dzieci i młodzieży: 22 000,00 zł,

w tym
- projekt + nadzór: 5.000,00 zł
- koszt wykonania nawierzchni poliuretanowej (ok.20m2): 350,00zł x 20= 7.000,00 zł
- koszt urządzenia wraz z montażem: 10.000,00zł


5. Koszt dostawy i montażu elementów małej architektury: 7 000,00 zł

ławka - 4 szt., kosz na śmieci - 3 szt.

Ogółem: 159 850,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

159850 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki