Międzypokoleniowe zajęcia aktywizujące – Joga, zajęcia taneczno-ruchowe, warsztaty pamięci oraz gimnastyka dla seniorów. – BO Gdynia

Międzypokoleniowe zajęcia aktywizujące – Joga, zajęcia taneczno-ruchowe, warsztaty pamięci oraz gimnastyka dla seniorów.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Międzypokoleniowe zajęcia aktywizujące – Joga, zajęcia taneczno-ruchowe, warsztaty pamięci oraz gimnastyka dla seniorów.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Cisowa
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Nie dotyczy

Opis:

Projekt zakłada organizację zajęć ruchowych. Byłyby to spotkania z trenerem Zumby dla najmłodszych i młodzieży; zajęcia z rytmiki dla dzieci przedszkolnych, zajęcia z Jogi dla dorosłych oraz zajęcia z nauki tańca nowoczesnego dla młodzieży. Dedykowane seniorom byłyby zajęcia gimnastyki z fizjoterapeutą, który dostosowałby ćwiczenia do możliwości i potrzeb tej grupy wiekowej.
Zajęcia odbywały by się w zamkniętej sali dostosowanej do prowadzenia takiej formy aktywności. Mając na uwadze zalecenia sanitarne, sala powinna mieć odpowiedni metraż, aby móc zachować dystans społeczny. Sala powinna mieć również wydzielone pomieszczenie na szatnie dla uczestników, zaaranżowane miejsce na odpoczynek. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, która mogłaby szybko i fachowo reagować na możliwe wypadki. Zajęcia dla seniorów prowadzone przez fizjoterapeutę byłyby dostosowane do możliwości i potrzeb osób starszych i z niewielką niepełnosprawnością.
Ćwiczenia prowadzone byłyby raz w tygodniu w okresie wiosenno-letnim (maj – wrzesień tj. 20 tyg.) z możliwością prowadzenia zajęć również na świeżym powietrzu.
Gimnastyka dla seniorów odbywałaby się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach.
Warsztaty Pamięci usprawniające kondycję mentalną pomagające osobom starszym zadbać o koncentrację i skupienie. Warsztaty powinny przybliżać techniki dbania o higienę umysłu i ciągłość logicznego myślenia. Zawierać będą również elementy relaksacyjne (np. prawidłowe oddychanie, techniki wyciszające, odprężające) redukujące stan napięcia organizmu – napięcie psychofizyczne i mięśniowe. Ćwiczenia będą wpływać pozytywnie na poprawę samopoczucia i na wzrost jakości życia osób starszych oraz w dłuższej perspektywie ich bliskich. Warsztaty redukować będą stres i uczyć Seniorów w jaki sposób zachować się w sytuacjach stresowych, jak rozładowywać narastający stres oraz łagodzić stany lękowe. Wszystkie warsztaty prowadzone będą przez specjalistę psychologa, który odpowiednio dobierze ćwiczenia i techniki specjalnie dla potrzeb osób starszych. Kameralne grupy (do 15 osób) sprawią, że praca z moderatorem będzie najbardziej efektywna i bezpieczna. Warsztaty to dwa cykle po 8 godzin. Koszt wynagrodzenia autorskiego z tytułu wykorzystywania utworów muzycznych podczas zajęć (zumba, taneczne) wyliczony na podstawie stawek obowiązujących w ZAiKS.
Projekt zakłada włączenie w aktywność psycho-fizyczną wszystkich bez wyjątku. Oferta jest dość szeroka, ale dzięki temu każdy z mieszkańców znajdzie coś dla siebie.

Kalkulacja kosztów:

Zajęcia z Jogi (20 tyg. x 1 zajęcia x 180,00 zł) 3600
Zajecia z Zumby i rytmiki (20 tyg. x 1 zajęcia x 180,00 zł) 3600
Zajęcia z tańca nowoczesnego (20 tyg. x 1 zajęcia x 150,00 zł) 3000
Zajęcia gimnastyczne dla seniorów (20tyg. x 4 zajęcia x 180,00 zł) 14400
Warsztaty Pamięci (2 cykle x 8 warsztatów x 150zł) 2400
Koszt koordynacji zajęć (5 mcy x 700 zł) 3500
Koszt wynajmu sali (156 godz. x 80 zł) 12480
Koszt promocji 500
Koszt ZAiKS (5 x 38,73 zł) 193

Szacunkowa łączna wartość projektu

43673 zł

Załączniki