Miasteczko ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 – BO Gdynia

Miasteczko ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Miasteczko ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Urszula Kubicka-Formela

ID projektu:

2019/107

Status

Lokalizacja projektu:

Plac apelowy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Plac w kształcie prostokąta o wym. 32m x 22m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Własność: gmina.

Opis:

Wymiana nawierzchni, wraz z wykonaniem odwodnienia terenu, na placu przed szkołą (ZSS nr 17 w Gdyni) oraz budowa nowych schodów z poręczami i podjazdem dla wózków (od strony boiska, tak aby umożliwić korzystanie z tego miejsca osobom poruszającym się na wózkach z zewnątrz – nie tylko z budynku szkoły). Obecnie nawierzchnia placu jest ze starych, nierównych i popękanych płyt betonowych. Plac służy do zbiórek i apeli z okazji uroczystości szkolnych, jak również – rekreacji i prowadzenia niektórych zajęć edukacyjnych. W ZSS nr 17 uczą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, Część z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Wymiana nawierzchni stworzyłaby możliwość bezpiecznego poruszania się po placu wszystkim, niezależnie od stopnia sprawności ruchowej. Nowa nawierzchnia miałaby być wykonana z kostki betonowej (bez fazy). Dodatkowo plac mógłby być wykorzystywany w celach edukacyjnych. Kostkę proponuję ułożyć w taki sposób (rysunek w załączeniu), aby większość placu była w kolorze szarym (szara kostka), a część – imitująca jezdnię – w kolorze czarnym (czarna kostka). Ponadto, aby stworzyć obraz przejścia dla pieszych, można by wkomponować pasy uwagi (4 małe place o wym. ok. 0,5 m na 3,0 m), tj. nawierzchnie z wypustkami w kolorze żółtym (płytki integracyjne). Dodatkowo na czarnej kostce w dwóch miejscach można by namalować pasy – przejście dla pieszych i obok – dla rowerzystów. Dzięki temu dzieci uczęszczające do szkoły mogłyby w bezpiecznych warunkach uczyć się zasad korzystania z przejścia (walory edukacyjne), a także poruszać się po wyznaczonym torze (jezdni) – na rowerach, rolkach lub wózkach inwalidzkich (ćwiczenie sprawności w manewrowaniu). Dodatkowo przewiduje się wykonanie znaków informujących o przejściu dla pieszych (znaki demontowalne) oraz wkomponować w nawierzchnię grę w klasy lub inną grę podwórkową. Plac ten może pełnić również funkcję edukacyjno-rekreacyjną dla mieszkańców dzielnicy. Miasteczko ruchu drogowego można wykonać także w oparciu o dostępne na rynku produkty – gry podwórkowe (w postaci nadruków na nawierzchni) z masy termoplastycznej (w załączeniu zdjęcie z realizacji, źródło: google).

Szacunkowa łączna wartość projektu

245880 zł

Załączniki