MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 – BO Gdynia

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/162
Dzielnica
Działki Leśne
E-mail
u.kubicka-f@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Plac o wymiarach w kształcie prostokąta o wym. 32m x 22m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Własność: gmina.

Opis:

 

 

Wymiana nawierzchni na placu przed szkołą (ZSS nr 17 w Gdyni). Obecnie nawierzchnia placu z nierównych i popękanych płyt betonowych. Plac służy do zbiórek i apeli z okazji uroczystości szkolnych, jak również – rekreacji i prowadzenia niektórych zajęć edukacyjnych. W ZSS nr 17 uczą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, część z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Wymiana nawierzchni stworzyłaby możliwość bezpiecznego poruszania się po placu wszystkim, niezależnie od

sprawności ruchowej. Nowa nawierzchnia miałaby być wykonana z kostki betonowej (bez fazy). Dodatkowo plac mógłby być wykorzystywany w celach edukacyjnych.

Kostkę można by było ułożyć w taki sposób (rysunek w załączeniu), aby większość placu była w kolorze szarym (szara kostka), a część – imitująca jezdnię – w kolorze czarnym (czarna kostka). Ponadto, aby stworzyć obraz przejścia dla pieszych, można by wkomponować pasy uwagi (4 małe place o wym. Ok. 0,5 m na 3,0 m), tj. nawierzchnie z wypustkami w kolorze żółtym (płytki integracyjne). Dodatkowo na czarnej kostce w dwóch miejscach można by namalować pasy – przejście dla pieszych i obok – dla rowerzystów. Dzięki temu dzieci uczęszczające do szkoły mogłyby w bezpiecznych warunkach uczyć się zasad korzystania z przejścia (walory edukacyjne), a także poruszać się po wyznaczonym torze (jezdni) – na rowerach, rolkach lub wózkach inwalidzkich (ćwiczenie sprawności w manewrowaniu). Dodatkowo przewidujemy wykonanie znaków informujących o przejściu dla pieszych (znaki demontowalne). Plac ten może pełnić również funkcję edukacyjno-rekreacyjną dla mieszkańców dzielnicy.

 

Kalkulacja kosztów:

Wymiana istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej (bez fazy); za wymianę 1m2 nawierzchni (z rozbiórką starej nawierzchni, wywozem gruzu do właściwego miejsca zagospodarowania i wszelkimi kosztami niezbędnymi do wykonania nowej nawierzchni., tj. korytowania, podbudowy itd.)

Przyjęto 180 zł brutto:

704 m2 x 180 zł brutto/m2 = 126.720 zł brutto

 

Wykonanie obrzeży betonowych na długości ok. 54 mb; za 1 mb obrzeża przyjęto cenę brutto: 20,00 zł;

54 mb. x 20,00 zł brutt/mb = 1.080,00 zł

 

 

Wymalowanie oznakowania poziomego jezdni – w dwóch miejscach           

(30,60* 3*0,5*4) x 2 =367,20 zł brutto

 

Montaż tarczy znaku informacyjnego typu D – prostokąt o wymiarach 600x750mm lub 600x600mm folia odblaskowa II generacji z materiałem* -

513,03 zł brutto* 2= 1.026,06 zł

 

Montaż słupka do znaku drogowego/lustra z rury stalowej ocynkowanej z materiałem-

365,21*2 szt.= 730,42 zł

 

Koszty pozostałe (uwzględniają np. wykonanie odwodnienia terenu, wykonanie pasów uwagi oraz ewent. różnicę w cenie kostki w kolorze czarnym): 15.088,32 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

145012 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki