Miasteczko ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni – BO Gdynia

Miasteczko ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Miasteczko ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2018/201

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Plac apelowy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Plac w kształcie prostokąta o wym. 32m x 22m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Własność: gmina.

Opis:

Wymiana nawierzchni na placu przed szkołą (ZSS nr 17 w Gdyni). Obecnie nawierzchnia placu z nierównych i popękanych płyt betonowych. Plac służy do zbiórek i apeli z okazji uroczystości szkolnych, jak również – rekreacji i prowadzenia niektórych zajęć edukacyjnych. W ZSS nr 17 uczą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, Część z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Wymiana nawierzchni stworzyłaby możliwość bezpiecznego poruszania się po placu wszystkim, niezależnie od sprawności ruchowej. Nowa nawierzchnia miałby być wykonana z kostki betonowej (bez fazy). Dodatkowo plac mógłby być wykorzystywany w celach edukacyjnych. Kostkę proponuję ułożyć w taki sposób (rysunek w załączeniu), aby większość placu była w kolorze szarym (szara kostka), a część – imitująca jezdnię – w kolorze czarnym (czarna kostka). Ponadto, aby stworzyć obraz przejścia dla pieszych, można by wkomponować pasy uwagi (4 małe place o wym. Ok. 0,5 m na 3,0 m), tj. nawierzchnie z wypustkami w kolorze żółtym (płytki integracyjne). Dodatkowo na czarnej kostce w dwóch miejscach można by namalować pasy – przejście dla pieszych i obok – dla rowerzystów. Dzięki temu dzieci uczęszczające do szkoły mogłyby w bezpiecznych warunkach uczyć się zasad korzystania z przejścia (walory edukacyjne), a także poruszać się po wyznaczonym torze (jezdni) – na rowerach, rolkach lub wózkach inwalidzkich (ćwiczenie sprawności w manewrowaniu). Dodatkowo przewiduje się wykonanie znaków informujących o przejściu dla pieszych (znaki demontowalne). Plac ten może pełnić również funkcję edukacyjno-rekreacyjną dla mieszkańców dzielnicy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

187700 zł

Załączniki