Małe lasy miejskie w rejonach ul. Radosnej i Szczęśliwej. – BO Gdynia

Małe lasy miejskie w rejonach ul. Radosnej i Szczęśliwej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Małe lasy miejskie w rejonach ul. Radosnej i Szczęśliwej.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Okolice ul. Radosnej i Szczęśliwej Gdynia

Opis:

Do elementów realizacji projektu należy:
– sprawdzenie obszaru pod kątem otoczenia i warunków pogodowych, określenie w zasięgu 2 km, jaka występuje roślinność, jakie gatunki rosną obok siebie, które gatunki drzew rosną wysokie, a które niskie,
– zbadanie gleby pod względem występowania mikrobów, grzybów i innych organizmów, wpływających na wzrost zieleni,
– przygotowanie gleby pod zasadzenie małego lasu. Zarówno lżejszej warstwy wierzchniej, jak i głębszej partii, w której znajduje się niezbędna do rozwoju materia organiczna,
– plan rozmieszczenia roślinności (warstwa ochronna – wyższe drzewa 15-20% powierzchni lasu, podszycie lasu 40- 50%, krzewy 25-30%, rośliny zielne 8-12%,
– przygotowanie i zakup sadzonek
– organizacja wolontariuszy w postaci okolicznych mieszkańców, dzieci i dorosłych
– przygotowanie materiałów edukacyjnych i marketingowych
– zorganizowanie dnia zasadzenia małego lasu. Rozmieszczenie roślinności po terenie, co ułatwi sadzącym zadanie,
– przygotowanie harmonogramu i planów dotyczących pielęgnacji i monitoringu lasu.
Natura sprawia, że ​​ludzie są zdrowi i szczęśliwi, niestety mamy coraz mniej terenów zielonych przez nasze zurbanizowane środowisko życia. Dzięki Małym Lasą wielkości kortu tenisowego możemy pomóc przywrócić naturę i przyrodę w przestrzeni miejskiej.
Mały las daje dzieciom miejsce do zabawy i odkrywania, jak ważna jest przyroda, a także ma korzystny wpływ na klimat w mieście.
Poprzez Mały Las dążymy do realizacji dwóch ważnych ambicji: przywracanie naturalnych lasów i budowanie więzi między ludzkich w przestrzeniach leśnych.
Mały Las to gęsty, szybko rosnący las, to wspaniała lokalizacja dla motyli, ptaków, pszczół i małych ssaków; to też miejsce dla ludzi. W sali lekcyjnej na świeżym powietrzu dzieci mogą uczyć się natury a sąsiedzi spędzać przyjemny czas obserwując życie pojawiające się w małym lesie.
Jak powstaje taki las?
W uprzednio wyznaczonym należy zbadać, obserwować i przeanalizować teren pod kontem przygotowania go pod zalesienie. Przeprowadzić należy badania gleby jeżeli wystąpi taka potrzeba nawozić aby przygotować idealny grunt po nasadzenia. Następnie wybrać odpowiednie gatunki roślin.
Należy zaangażować uczniów okolicznej szkoły oraz mieszkańców okolicy którzy aktywnie uczestniczą w realizacji projektu, zdobywając wiedzę i umiejętności. Aktywacja i edukacja mieszkańców i młodzież jest jednym z najistotniejszych aspektów projektu.
Następnym krokiem jest zasadzenie roślin, do którego angażować należy młodzież. Ich spontaniczność w sposobie sadzenia przygotowanych gatunków roślin odzwierciedla samoistnie powstające lasy.
Po gotowych zasadzeniach cały teren należy odgrodzić i zabezpieczyć.
Wymagane jest ustawienie 2 tablic informacyjno-edukacyjnych przypominających znaczenie lasów miejskich ich.
Las miejski należy monitorować, doglądać i monitorować przez kilka pierwszych lat.

Kalkulacja kosztów:

Wymiana podłoża (30 zł m2 x 940 m2) 28200
Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 150 zł za m3 x 50575 141100
Ubicie podłoża (9 zł x m2 x 940 m) 8460
Nawodnienie (10 x m2 x 940m) 9400
Posadzenie sadzonek krzewów małych i dużych (90 zł x 500 szt) 45000
Posadzenie sadzonek drzew (koszt podpór i taśmy) (2200 zł x 70 szt) 154000
Posadzenie sadzonek ziół i innych roślin (20 zł x 552 szt) 11040
Nawadnianie i pielęgnacja lasu po posadzeniu trzy lata 20000
Ogrodzenie belkowe (120 zł/mb x 122 mb) 14640
Montaż ogrodzenia (60 zł/mb x 122 mb) 7320
Koszt wykonania projektu 17000
Tablica informacyjna (2 szt) 2000

Szacunkowa łączna wartość projektu

458160 zł

Załączniki