Linaria i linowe place zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat w 6 dzielnicach: Chwarznie-Wiczlinie, Cisowej, Obłużu, Oksywiu, Redłowie i Wielkim Kacku – BO Gdynia

Linaria i linowe place zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat w 6 dzielnicach: Chwarznie-Wiczlinie, Cisowej, Obłużu, Oksywiu, Redłowie i Wielkim Kacku

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Linaria i linowe place zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat w 6 dzielnicach: Chwarznie-Wiczlinie, Cisowej, Obłużu, Oksywiu, Redłowie i Wielkim Kacku

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0084
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Chwarzno-Wiczlino (ul. Amona 38K), Cisowa (ul. Chylońska, teren SP31), Obłuże (Skwer im. I. Kwiatkowskiej), Oksywie (teren przy ul. Godebskiego), Redłowo (Skwer przy ul. Cylkowskiego), Wielki Kack (teren przy ulicy Stolemów)

Opis:

Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na niewystarczającą liczbę miejsc do zabawy dla dzieci starszych, w przedziale wiekowym 7-14 lat.

PROBLEM
Jako rodzice dzieci w wieku 7-14 lat zauważamy, że w pewnym momencie istniejące place zabaw z huśtawkami i piaskownicami przestają być dla nich atrakcyjne, zaś na obiekty sportowe dla dorosłych są one jeszcze zbyt małe. To newralgiczny czas, gdy wraz z nabywaniem umiejętności czytania i obsługi komputera i komórki bardzo łatwo jest zagubić nawyk aktywności na świeżym powietrzu. Powstaje swego rodzaju luka, którą chcielibyśmy wypełnić, właśnie takimi linariami lub parkami linowymi. Z doświadczenia wiemy, że urządzenia takie są uważane przez dzieci za atrakcyjne, o czym może świadczyć popularność takiego urządzenia w Garnizonie w Gdańsku Wrzeszczu. W okolicy Śródmieścia Gdyni taki „pająk” powstać ma w Parku Centralnym – naszą intencją jest, by podobne atrakcje powstawały także na terenie dzielnic, dzięki czemu będą one w zasięgu spaceru lub krótkiej podróży komunikacją miejską.

DLACZEGO LINARIA i LINOWE PLACE ZABAW
Linaria i linowe place zabaw to doskonały sposób na zapewnienie każdemu dziecku wielogodzinnej, niezapomnianej zabawy. Tego rodzaju elementy wyposażenia placu zabaw stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych drabinek i pozwalają jeszcze bardziej cieszyć się czasem spędzanym na świeżym powietrzu. Jednocześnie wspomagają one rozwój i koordynację ruchową, niwelują lęk przed przestrzenią i wysokością. Mimo że dzieciaki wchodzą na wysokość 5-7 metrów, są całkowicie bezpieczne. Możliwość prowadzenia zabaw, czy rozmów na górze zaś jest świetnym bodźcem integrującym dzieci z podwórka. Nic dziwnego, że w zachodniej Europie jest to bardzo często spotykany element wyposażenia placów zabaw, czy terenów przyszkolnych. Chcielibyśmy, by tak świetne i prorozwojowe wyposażenie dla młodzieży stało się także standardem w Gdyni. Tam, gdzie takie urządzenia powstają (Warszawa, Gdańsk, Poznań), stają się z miejsca najpopularniejszą zabawką na placu, zwłaszcza dla dzieci starszych.
Wizyta na placu zabaw powinna być dla dziecka bardzo emocjonującym momentem. Dzięki zabawie z rówieśnikami dziecko uczy się współgrania z grupą oraz nawiązuje znajomości. Wiele placów zabaw nie wzbudza zainteresowania dzieci ze względu na małą atrakcyjność, a część jest zbyt „infantylna” dla dzieci w wieku 7-14 lat. Dobrym rozwiązaniem jest zakup właśnie piramidy linowej, która jest urządzeniem do zabawy i ćwiczeń. Urządzenie bardzo dobrze rozwija sprawność fizyczną dzieci i jest w pełni bezpieczne.

LOKALIZACJE
Jednocześnie zależy nam na tym, by linaria i parki linowe stanęły możliwie w pobliżu miejsca zamieszkania. Stąd wytypowanie osiedli, gdzie dotychczas takich urządzeń nie ma. Staraliśmy się wybrać takie lokalizacje, które są w strefie dojścia, w pobliżu szkół, ale jednocześnie są dobrze dostępne transportem publicznym.

Dzielnice wybrane w ramach projektu to takie, gdzie takich urządzeń linowych jeszcze nie ma. We wszystkich dzielnicach linaria lub urządzenia linowe uzupełnią istniejące place zabaw lub tereny rekreacyjne tworząc dodatkową atrakcję dla starszej młodzieży, często w znanym im już miejscu:
1. Chwarzno-Wiczlino – uzupełnienie infrastruktury istniejącego placu zabaw przy ulicy Amona, w pobliżu SP48,
2. Cisowa – uzupełnienie infrastruktury zabawowej i rekreacyjnej na terenie szkoły nr 31 przy ulicy Chylońskiej,
3. Obłuże – poszerzenie oferty istniejącego placu zabaw na skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej o zabawki dla starszych dzieci. Plac zabaw i teren rekreacyjny dookoła stanowi centrum osiedla Obłuże Stare,
4. Oksywie – nowa oferta rekreacyjna na terenie przy ulicy Godebskiego, między istniejącą „Psią łączką” a terenem szkoły nr 33,
5. Redłowo – uzupełnienie oferty istniejącego placu zabaw na skwerze przy ulicy Cylkowskiego, w sąsiedztwie szkoły nr 34,
6. Wielki Kack – uzupełnienie oferty placu zabaw dla dzieci 2-10 lat przy ulicy Stolemów o urządzenie linowe dla starszych dzieci jako kolejny etap zagospodarowywania zaniedbanego dotychczas terenu miejskiego. Urządzenie stanie w pobliżu szkoły nr 20.

Rodzaje urządzeń linowych będą dostosowane do otoczenia w poszczególnych lokalizacjach. Wszystkie projekty budowlane zostaną skonsultowane pod względem dostępności. Urządzenia będą certyfikowane i atestowane.

Każdy z ww. obiektów składać się z będzie min. nw. elementów:
a) Utwardzone dojście do obiektu dostosowane do możliwości poruszania się osób o różnym stopniu sprawności;
b) Ławki z podłokietnikami drewnianymi
c) Ławki młodzieżowe
d) Kosze na odpady
e) Tablice z regulaminem
f) Stojaki na rowery
g) urządzenia linowe w różnych konfiguracjach i o różnej wielkości – adekwatnie do ukształtowania terenu i powierzchni możliwej do zagospodarowania w każdej z dzielnic
h) nawierzchnie bezpieczne (syntetyczne lub żwirowe, zależnie od lokalizacji). Przynajmniej jedno linarium będzie posadowione na podłożu dostępnym i bezpiecznym np. EPDM – pozwalającym na zabawę dzieci z niepełnosprawnościami.

Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę potrzebę zapewnienia możliwości dostępu i zabawy osobom z niepełnosprawnościami. Będzie to elementem uzgodnień z projektantem i ZDiZ.

Dla każdej z lokalizacji konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja projektowa dla lokalizacji w dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Redłowo i Wielki Kack należy dodatkowo przewidzi wykonanie projektów zagospodarowania terenów, obejmujących całe obszary przeznaczone na rekreację, w sposób kompleksowy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

1000000 zł

Załączniki