Leśny park rekreacyjny w sąsiedztwie ul. Lelewela i Demela – BO Gdynia

Leśny park rekreacyjny w sąsiedztwie ul. Lelewela i Demela

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Leśny park rekreacyjny w sąsiedztwie ul. Lelewela i Demela

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Telefon: 58-620-52-24

ID projektu:

2019/118

Status

Lokalizacja projektu:

Propozycja dotyczy terenu objętego „MPZP części dzielnicy Działki Leśne rejonu ul. Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej” - nr planu 1005, oznaczonego w tym planie symbolem 104 ZL. Jest to teren lasu komunalnego, położony na styku dzielnicy Grabówek i Działki Leśne, na zapleczu osiedla Lelewela oraz zabudowy mieszkaniowej i II LO przy ul. Wolności.

Opis:

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Zagospodarowania platformy widokowej
2. Budowy siłowni plenerowej
3. Zagospodarowania i wyposażenia placu zabaw przy budynku Lelewela 7
4. Montażu ławek i koszy na śmieci w charakterystycznych punktach szlaku spacerowego i nordic walking prowadzącego od osiedla Lelewela i ul. Lęborskiej do ul. Curie Skłodowskiej (ok. 3,0 km)
2 załączniki graficzne 1 i 2.

Projekt stanowi ofertę kompleksowego programu otwartej strefy czynnego relaksu i wypoczynku w oparciu o istniejący szlak spacerowy uatrakcyjniony unikalnym punktem widokowym na port gdyński i Oksywie oraz zestawem urządzeń sportowych.
Oferta adresowana jest do mieszkańców Grabówka i Działek Leśnych o nieograniczonym przedziale wiekowym.

Szacunkowa łączna wartość projektu

253690 zł

Załączniki