Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych – BO Gdynia

Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Działki Leśne
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Leśna Scena zlokalizowana będzie na terenie przylegającym do budynku Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni w dzielnicy Działki Leśne. Scena umiejscowiona będzie za budynkiem szkoły, w otulinie pobliskiego lasu.

Opis:

Realizacja projektu polegać będzie na zagospodarowaniu terenu przylegającego do budynku Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni w dzielnicy Działki Leśne na cele Leśnej Sceny. Przewiduje się, że Leśna Scena zostanie wykonana w formule teatru antycznego.
W ramach projektu zaplanowano:
– wyrównanie nawierzchni i zamontowanie nowoczesnych, antypoślizgowych płyt chodnikowych o dużym formacie,
– wykonanie 3-poziomowych siedzisk wykonanych z np.: kompozytu lub drewna, betonu architektonicznego, w tym siedzisk dedykowanych dla osób niepełnosprawnych,
– wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
– wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej,
– zamontowanie drewnianych lameli, które tworzyć będą element sceny i wykorzystywane będą do tworzenia scenografii.
Miejsce przeznaczone na Scenę Leśną zapewnia doskonałą akustykę, a bliskość lasu – naturalną scenerię. Warto podkreślić, że unikatowe w skali Gdyni położenie SP26 zostało docenione przez środowisko artystyczne. W sierpniu 2020 r. na terenie przylegającym do szkoły odbywał się Ogólnopolski festiwal teatralny „Pociąg do Miasta”, w trakcie którego mieszkańcy i przyjaciele dzielnicy Działki Leśne mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Puszczańskie opowieści”. W SP26 od lat funkcjonuje dziecięcy teatr „Antrakcik”, którego działalność wielokrotnie była nagradzana na konkursach o zasięgu regionalnym i krajowym. Organizowane na terenie dzielnicy Działki Leśne zarówno przez szkołę, jak również inne instytucje, wydarzenia kulturalne (przedstawienia, pokazy, koncerty, festyny) cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, szczególne seniorów, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do imprez organizowanych w centrum miasta. Utworzenie w dzielnicy Sceny Leśnej pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców, umożliwi organizowanie lokalnych konkursów i przeglądów artystycznych, będzie doskonałym narzędziem integracji międzypokoleniowej oraz zapobiegać będzie wykluczeniu osób starszych. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych przyczyni się do ułatwienia dostępu do organizowanych wydarzeń kulturalnych i aktywnego włączenia się w życie kulturalne dzielnicy. Warto podkreślić, że Scena Leśna stanowić będzie także strefę odpoczynku, do której dostęp będą mieli mieszkańcy dzielnicy przez cały tydzień (min. 6 godzin w tygodniu roboczym i min. 10 godzin w weekendy).

Kalkulacja kosztów:

Wyrównanie nawierchni, zakup i montaż płyt chodnikowych 41500
Zakup i montaż siedzisk 30000
Zakup i montaż pojazdów dla osób niepełnosprawnych 53500
Zakup i montaż elementów sceny 15000
Koszt wykonania dokumentacji technicznej 10000

Szacunkowa łączna wartość projektu

150000 zł

Załączniki