Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej – BO Gdynia

Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
MAK/0022
Dzielnica
Mały Kack
Autor projektu
WIESŁAW KARPISIAK
E-mail
image.karpisiak@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Trasy BMX - od ul. Spokojnej przy dolinie potoku kolibkowskiego, ławy (PNIE) - lasy i działki miejskie

Opis:

Na terenie Małego Kacka jest wiele ścieżek w lasach, po których chętnie spacerują mieszkańcy. Nie ma jednak miejsc w których mogliby chwilę odpocząć. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, szczególnie osób starszych, chcemy ustawić
20 ŁAW z BALI (PNI) na najczęściej uczęszczanych trasach spacerowych. Ponieważ Lasy Państwowe wyraziły zgodę jedynie na 3 ławy na trasie od ul. Strzelców do rzeki Kaczej (na mapce trasa 4), pozostałe ŁAWY (PNIE) chcemy ustawić na działkach miejskich na następujących trasach:
1 – od Spokojnej do Architektów w Dolinie Potoku Kolibkowskiego;
2, 3 – od Spokojnej dwoma ścieżkami do Rezerwatu Łęgi Swelini;
4 – od Strzelców wzdłuż drogi technicznej w stronę rzeki Kaczej ( LP);
5 – od Racławickiej do Płockiej, Łęczyckiej, Sieradzkiej.
Na mapce zaznaczono schematycznie lokalizację ŁAW (PNI) a dokładne usytuowanie zostanie uzgodnione z Urzędem Miasta.
Dzięki dużemu zainteresowaniu sportami rowerowymi proponujemy wybudowanie na bardzo zróżnicowanym wysokościowo terenie TRAS ROWEROWYCH BMX. Chcemy aby powstały trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, tak dla rodzin, amatorów jak i zaawansowanych rowerzystów.
Obydwie części projektu mają zaspokoić potrzeby rekreacji i wypoczynku wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gdyni. Mały Kack z PARKIEM RODZINNYM przy ul. Spokojnej, TRASAMI ROWEROWYMI BMX i ŁAWAMI na leśnych trasach spacerowych może się stać bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wszystkich dzielnic południa Gdyni.

Szacunkowa łączna wartość projektu

491940 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki