Łąki kwietne w Redłowie – estetyzacja podwórek w obrębie ulic Powstania Wielkopolskiego, Powstania Śląskiego – BO Gdynia

Łąki kwietne w Redłowie – estetyzacja podwórek w obrębie ulic Powstania Wielkopolskiego, Powstania Śląskiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Łąki kwietne w Redłowie – estetyzacja podwórek w obrębie ulic Powstania Wielkopolskiego, Powstania Śląskiego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/RED/0010
Dzielnica
Redłowo
Autor projektu
Liliana Wanta
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

ul. Powstania Śląskiego 8, ul. Powstania Wielkopolskiego 89-93

Opis:

Zmiana dotychczasowych trawników i zaniedbanych terenów w łąki obsadzone roślinami kwitnącymi. Łąki kwietne będą oferować estetyczny efekt podlegający dynamicznym zmianom w trakcie sezonu wegetacyjnego, który zapewni bioróżnorodność poprzez zastosowanie wielu różnych gatunków roślin łąkowych. Na terenie łąk zostaną zlokalizowane domki dla owadów. Projekt zakłada również usunięcie starej piaskownicy przy ul. Powst. Śląskiego oraz zasadzenie krzewów żywopłotowych przy słupkach parkingowych.
Główny cel to podniesienie walorów estetycznych podwórek międzyblokowych oraz wiążąca się z nimi poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców.
Wieloletnie łąki kwietne są bardziej ekonomiczną alternatywą dla trawników, nie wymagają częstego koszenia (w trakcie sezonu koszone są dwukrotnie).
Cele projektu:
– Estetyzacja przestrzeni publicznej,
– Poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców blisko miejsca zamieszkania,
– Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Wykonanie łąki kwietnej jednorocznej w istniejącym trawniku 660 m2 x38zł25080 zł
Mały domek dla owadów x1750 zł
Pielęgnacja 3 letnia + dosiew w kolejnych latach (30% kosztu wykonania łąki)7500 zł
Zakup i montaż tablicy informacyjnej1200 zł
Demontaż piaskownicy1000 zł
Sadzenie krzewów żywopłotowych przy słupkach parkingowych 85 zł x 25 m22125 zł
przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami + wymiana ziemi 54 zł x 20 m2 1080 zł
kora bez agrowłókniny 24 zł x 20 m2480 zł
pielęgnacja zieleni 3 lata (30% materiału nasadzeniowego i ściółkowego 2125 zł + 480 zł = 2605 zł*0,3)781 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

39996 zł

Mapa Lokalizacji