Kulturalnie w bibliotece, czyli teatrzyki, warsztaty, robotyka, gry planszowe i eksperymenty naukowe dla mieszkańców – BO Gdynia

Kulturalnie w bibliotece, czyli teatrzyki, warsztaty, robotyka, gry planszowe i eksperymenty naukowe dla mieszkańców

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Kulturalnie w bibliotece, czyli teatrzyki, warsztaty, robotyka, gry planszowe i eksperymenty naukowe dla mieszkańców

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
POD/0005
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Aleksandra Trojańczyk
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Filia nr 4

Opis:

Projekt zakłada wykorzystanie naturalnej przestrzeni biblioteki poprzez organizację bezpłatnych warsztatów i spotkań mających na celu przybliżenie różnych aspektów życia związanego z literaturą. Wykorzystuje potencjał lokalnego centrum kultury.
Projekt skierowany jest do mieszkańców dzielnicy, która przez swoje położenie utrudnia codzienne korzystanie z oferty kulturalnej, odbywającej się głównie w centrum miasta. Ma na celu przybliżenie literatury poprzez cykl spotkań teatralnych, ruchowych, naukowych itp. Integruje i pozwala spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Ideą przewodnią jest rozwój poprzez wspólną zabawę i edukację, aktywizacja i integracja mieszkańców Pogórza. Realizuje ideę społeczeństwa lokalnego, aktywnego i świadomego swoich potrzeb. Rozwija wrażliwość i pasje mieszkańców od najmłodszych lat. Pamiętajmy, że kultura łagodzi obyczaje i skraca dystans pomiędzy ludźmi!

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Etap wstępny do 15 lutego 2020 r.
Ustalenie szczegółów i listy spotkań. Opracowanie plakatów i ulotek. Zamieszczenie zaproszenia dla mieszkańców za pomocą mediów: Ratusz, Facebook, strona www biblioteki itp.) Dystrybucja plakatów na terenie Pogórza.

I etap projektu do 15 czerwca 2020 r.
• 3 spotkania teatralne dla rodziców z dziećmi od 3 lat;
• 5 spotkań rytmicznych dla rodziców z dziećmi od 2 lat;
• 4 spotkania z robotyką dla dzieci od 7 lat
i młodzieży
• 3 spotkania edukacyjne (eksperymenty naukowe) dla dzieci od 7 lat
i młodzieży
• zakup gier planszowych i przygotowanie do udostępnienia.

II etap projektu do 30 października 2020 r.
• 2 spotkania teatralne dla rodziców z dziećmi od 3 lat;
• 3 spotkania rytmiczne dla rodziców z dziećmi od 2 lat;
• 2 spotkania edukacyjne (eksperymenty naukowe) dla dzieci od 7 lat
i młodzieży
• 2 spotkania z robotyką dla dzieci od 7 lat
i młodzieży

III etap projektu do 15 listopada2020 r.
Zakończenie i rozliczenie projektu

UWAGA:
Budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak by nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Kalkulacja kosztów:

Spektakle teatralne; 5 spektakli x 500 zł (2500 zł); Warsztaty rytmiczne; 8 spotkań x 250 zł (2000 zł); Pokazy eksperymentów naukowych, 5 spotkań x 400 zł (2000 zł); Zakup gier planszowych (1500 zł); Robotyka i warsztaty z wykorzystaniem klocków LEGO; 6 spotkań x 250 zł (1500 zł); Koszty promocji i reklamy (500 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki