Kontraruch rowerowy na ul. Kościelnej – BO Gdynia

Kontraruch rowerowy na ul. Kościelnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Kontraruch rowerowy na ul. Kościelnej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Jakub Furkal

E-mail: jakub.furkal@gmail.com

Telefon: 608 848 126

ID projektu:

2015/464

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

ul. Kościelna w Orłowie

Opis:

Umożliwienie jazdy rowerem w kierunku przeciwnym do ulicy jednokierunkowej. Ruch w tym rejonie jest znikomy i uspokojony (sąsiedztwo cmentarza i przedszkola). Stworzenie kontraruchu bez wydzielania kontrapasa będzie dużym udogodnieniem i skrótem dla rowerzystów. Widoczność z obu kierunków jest wystarczająca.

Szacunkowa łączna wartość projektu

4400 zł

Kalkulacja kosztów:

Orientacyjne koszty brutto z robocizną: Tabliczki T-22 5 szt. = 185 zł x 5 szt. = 925 zł. Znaki B-43 i B-44 x 2 szt. = 1055 zł x 2 szt. = 2110 zł. Wydłużenie słupków do znaków = 500 zł. Usunięcie znaków z progów = 500 zł. Zmiany w oznakowaniu poziomym = 400 zł. RAZEM ok. 4400 zł.

Załączniki