Konsultacje społeczne o przyszłości Polanki Redłowskiej – BO Gdynia

Konsultacje społeczne o przyszłości Polanki Redłowskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Konsultacje społeczne o przyszłości Polanki Redłowskiej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Martyna Regent

E-mail: regent.martyna@gmail.com

Telefon: 507594534

ID projektu:

2020/318

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Ejsmonda

Opis:

Wyjątkowa wartość tego terenu jako jednej z najważniejszych przestrzeni publicznych wykorzystywanych przez gdynian została wykazana w oddolnie zorganizowanym badaniu inicjatywy Polanka dla Wszystkich na próbie blisko 2 tysięcy mieszkańców. Mieszkańcy są zdania, że proces planistyczny wymaga rozszerzenia w zakresie wymaganych ustawowo konsultacji społecznych, a decyzja o tym jaka funkcja zostanie zapisana w planie miejscowym powinna zależeć od nich. Zbudujmy przyszłość Gdyni na partycypacji – stańmy się wzorem dla polskich miast! Rozpocznijmy proces przekazania mieszkańcom odpowiedzialności za przestrzeń ich miasta, a będą dbali o nią jak o własny dom.

Projekt polega na organizacji ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących przyszłosci terenu po dawnych basenach na Polance Redłowskiej: 1. określenia w planie miejscowym funkcji dla tego terenu (warsztaty, punkt konsultacyjny w terenie, badanie ilościowe – ankieta internetowa). 2. potrzeby sprzedaży terenu lub wycofania się z tego zamiaru (badanie ilościowe – ankieta internetowa).

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki