Kolorowe Podwórko – Boisko dla SP23 – BO Gdynia

Kolorowe Podwórko – Boisko dla SP23

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Kolorowe Podwórko – Boisko dla SP23

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/56
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Autor projektu
Katarzyna Cioch
E-mail
kolorowe.podworko@wp.pl
Telefon
607297811
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Ul.Grottgera 19, teren przy Szkole Podstawowej nr 23. Działka o numerze ewidencyjnym 54; Obręb GD. Boisko przy placu zabaw na istniejącym boisku asfaltowym.

Opis:

Boisko piłkarskie jest częścią większego projektu „Kolorowe Podwórko” – inicjatywy podjętej i prowadzonej przez społeczność szkolną, której celem jest uczynienie atrakcyjną i bezpieczną przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 23. Szkoła dysponuje bardzo dużym terenem i realizowanych jest wiele pomysłów z różnych źródeł finansowania. Obszar wokół Szkoły i znajdujące się na nim obiekty sportowe i rekreacyjne są i będą dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców, niezależnie od wieku. Przedmiotem projektu jest budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy piłkarskiej oraz wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR na istniejącym podłożu asfaltowym o wymiarach 16m x 30m.

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym - 15 000 zł 2. NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY (bez drenażu z odprowadzeniem powierzchniowym). Zakup i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy piłkarskiej wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR na istniejącym podłożu asfaltowym o wymiarach 16m x 30m. Koszt: 260zł/m2 x 480m2 = 124 800 zł 3. BRAMKI (zakup + montaż) koszt: 6568 zł (komplet).

Szacunkowa łączna wartość projektu

146368 zł