Kampania społeczna promująca zachowania empatyczne, popularyzujące wzajemną życzliwość i okazywanie sobie sympatii: „Kochasz Gdynię? Pokochaj Gdynian!” – BO Gdynia

Kampania społeczna promująca zachowania empatyczne, popularyzujące wzajemną życzliwość i okazywanie sobie sympatii: „Kochasz Gdynię? Pokochaj Gdynian!”

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Kampania społeczna promująca zachowania empatyczne, popularyzujące wzajemną życzliwość i okazywanie sobie sympatii: „Kochasz Gdynię? Pokochaj Gdynian!”

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0038
Dzielnica
Ogólnomiejski
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Opis:

Akcja trwa około 3 miesiące.
Polega na umieszczeniu w przestrzeni publicznej haseł (reklamy na autobusach, naklejki, plakaty, reklamy w mediach społecznych).
Hasło kampanii zostanie wybrane w wyniku konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży z Gdyni. Na pierwszym etapie zostanie przeprowadzona ankieta online, w której młodzi gdynianie i gdynianki zaproponują hasła kampanii. W kolejnej fazie, zgłoszone hasła zostaną poddane pod głosowanie, za pomocą ankiety online, w której gdynianie i gdynianki wybiorą hasło kampanii. Przykładowa treść: „W Gdyni uśmiechamy się!”, „W Gdyni pomagamy sobie” itp.
Kampania może być realizowana we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni lub innymi organizacjami/instytucjami społecznymi.
Umieszczenie w przestrzeni miejskiej treści zwracających uwagę na empatię, odwzajemnianie innym sympatii, kulturalnych zachowań i gotowości do pomocy wywoła pozytywne skojarzenia, skłoni do zastanowienia, podejmowania pozytywnych zachowań, zaniechania agresji, zmiany wzajemnych relacji. Jest to istotne wobec powszechnej obojętności, licznych zachowań agresywnych i obecnej w mediach mowy nienawiści.
Udział młodzieży i dzieci w tworzenie haseł kampanijnych spowoduje ich zaangażowanie, wzbudzi zainteresowanie rodziców, rodzin i spowoduje, że poczują się oni autorami kampanii, tym samym w naturalny sposób swoim zachowaniem promując stworzone przez siebie hasła promocyjne.

Kalkulacja kosztów:

Konkursy dla młodzieży w szkołach na wyłonienie haseł promocyjnych (1000 zł); Wynagrodzenie osoby koordynującej (3000 zł); Koszt projektu graficznego (10000 zł); Koszt umieszczenia reklam graficznych na pojazdach gdyńskiego ZKM (1000 zł x 50 pojazdów na 1 miesiąc) (50000 zł); Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych (10000 zł); Materiały reklamowe: ulotki, naklejki + kolportaż (30000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

104000 zł

Załączniki