Integracyjne zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży – BO Gdynia

Integracyjne zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Integracyjne zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0004
Dzielnica
Ogólnomiejski
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Opcjonalnie: tereny szkolne i szosowe (plener), przestrzeń domów sąsiedzkich (w tym sal gimnastycznych), tereny w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Sportu, przestrzeń współpracujących restauracji i in.

Opis:

Projekt dotyczy organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w tym ze spektrum autyzmu) i bez niepełnosprawności w oparciu o zasadę równych szans.

Celem zadania jest pokazanie, że dzieci z niepełnosprawnościami, czy zaburzeniami mają takie same zainteresowania i możliwości, jeśli im się na nie pozwoli i umożliwi. Dadzą lekcję kultury i szacunku do innych osób oraz udowodnią, że inność nie jest straszna, a dzieciom z niepełnosprawnościami pozwolą na wyjście poza terapię.
Obecnie żadna placówka takich zajęć integracyjnych nie prowadzi – są zajęcia dla dzieci neurotypowych lub wyłącznie z niepełnosprawnościami.

W programie znajdują się zajęcia kształtowania umiejętności sportowych i tzw. „miękkich” w dwóch grupach wiekowych, prowadzone przez trenerów i praktyków
z doświadczeniem.
Jest on skierowany do dzieci od 6 do 12 lat oraz młodzieży od 13 do 19 lat. Zajęcia prowadzone będą przez cały rok z częstotliwością raz w tygodniu (sportowe)
lub raz w miesiącu (kulinarne).

Projekt przewiduje zajęcia ogólnorozwojowe z zajęciami na sali gimnastycznej i boisku, bowling drużynowy, wrotkarstwo, trening jazdy szosowej oraz warsztaty kulinarne. Zajęcia prowadzone przez cały rok na zasadzie otwartego naboru na zapisy w odpowiednich grupach.

W projekt wliczony jest zakup niezbędnego sprzętu, opieka trenerska, zakup produktów i materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć, nagrody w zawodach oraz promocja i materiały promujące integrację.

Kalkulacja kosztów:

Wrotkarstwo – zakup wrotek, kasków i ochraniaczy, koszt trenera, zawody, promocja (zajęcia 1xtyg, 2 grupy po 10 osób, 12 mcy, na zapisy) (57000 zł); Bowling – koszt wynajęcia toru, butów, opiekuna, napojów, promocja (zajęcia 1xtyg, 2 grupy po 8 osób, 12 mcy, rekrutacja otwarta) (21000 zł); Kolarstwo (jazda na rowerze) – zakup kasków i ochraniaczy, koszt trenera, zawody, promocja (zajęcia 1xmc, 4 grupy po 4 osoby, 12 mcy, na zapisy) (18500 zł); Zajęcia ogólnorozwojowe – koszt wynajmu sali, trenera, promocja (zajęcia 1xtyg, 2 grupy po 10 osób, 12mcy, rekrutacja otwarta) (17500 zł); Warsztaty kulinarne – koszt wynajmu sali, opiekuna, produktów, promocja (zajęcia 1xmc, 2 grupy po 8 osób, 12 mcy, rekrutacja otwarta) (31000 zł); Promocja – ulotki, materiały promocyjne, reklama, broszury (doliczone do wszystkich zajęć) (0 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

145000 zł

Załączniki