Instalacja progu zwalniającego w dzielnicy Witomino – ul. Widna 13 – BO Gdynia

Instalacja progu zwalniającego w dzielnicy Witomino – ul. Widna 13

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Instalacja progu zwalniającego w dzielnicy Witomino – ul. Widna 13

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: marka@marka.dt.pl

ID projektu:

2019/359

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Teren przyległy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Widna 13 w Gdyni, droga dojazdowa do Przedszkola nr 13 przy ul. Widnej 15 w Gdyni

Opis:

Projekt zakłada zainstalowanie progu zwalniającego na często uczęszczanej drodze dojazdowej, usytuowanej równolegle do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Widna 13 w Gdyni, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 186/1, obręb Witomino.
Jest to droga, z której samochody korzystają z dużą częstotliwością, ponieważ jest to droga dojazdowa do Przedszkola nr 13 przy ul. Widnej 15 w Gdyni, którą codziennie pokonują rodzice zawożący swoje pociechy do tej placówki. Z drogi korzystają codziennie mieszkańcy przyległych budynków. Jednocześnie bezpośrednio przy drodze znajdują się wejścia do klatek schodowych Wspólnoty Mieszkaniowej Widna 13 w Gdyni.
Realizacja założeń projektu przyczyniłaby się do realnego wzrostu bezpieczeństwa na drodze oraz wzrostu świadomości kierowców, co do potrzeby zachowania odpowiedniej prędkości przystosowanej do warunków drogowych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

6000 zł

Załączniki