Instalacja miernika jakości powietrza na budynku Szkoły Podstawowej nr 31 (Chylońska 227) oraz podłączenie miernika pod miejski system monitorowania powietrza – BO Gdynia

Instalacja miernika jakości powietrza na budynku Szkoły Podstawowej nr 31 (Chylońska 227) oraz podłączenie miernika pod miejski system monitorowania powietrza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Instalacja miernika jakości powietrza na budynku Szkoły Podstawowej nr 31 (Chylońska 227) oraz podłączenie miernika pod miejski system monitorowania powietrza

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: lukas_cich@wp.pl

ID projektu:

2019/70

Status

Lokalizacja projektu:

Szkoła Podstawowa nr 31

Opis:

Powietrze jakim oddychamy ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Miasto Gdynia wdrożyło system badania jakości powietrza. Na stronie www.powietrze.gdynia.pl można na bieżąco sprawdzać pomiary z 13 aktualnie działających mierników powietrza rozmieszczonych na terenie Gdyni. Obecnie żadne z nich nie znajduje się na terenie dzielnicy Cisowa. Warto by mieszkańcy naszej dzielnicy również mieli wiedzę o tym, jakim powietrzem oddychają, kiedy można wyjść bezpiecznie na spacer, a kiedy lepiej dla własnego zdrowia pozostać w domu. Projekt polega na zainstalowaniu miernika jakości powietrza na placówce gminnej znajdującej się na terenie dzielnicy, a konkretnie na budynku Szkoły Podstawowej nr 31. Kolejnym elementem projektu jest podłączenie miernika pod miejski system monitorowania powietrza obsługiwany przez ARMAAG. Projekt został skonsultowany z ARMAAG. Dokładna lokalizacja miernika na budynku SP 31 zostanie ustalona na etapie realizacji projektu.Zdjęcie miernika ma charakter tylko poglądowy, a miernik powinien posiadać parametry mierników dotychczas użytkowanych przez Fundacje ARMAAG na terenie miasta Gdyni. Raporty o stanie jakości powietrza na podstawie zainstalowanego miernika dokonywać będzie ARMAAG. Szacowany roczny koszt utrzymania miernika to kwota 1000 zł.

Szacunkowa łączna wartość projektu

18760 zł

Załączniki