III Etap zagospodarowania terenu i jego estetyzacji pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera – BO Gdynia

III Etap zagospodarowania terenu i jego estetyzacji pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie III Etap zagospodarowania terenu i jego estetyzacji pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

E-mail: awojewoda@wss.gda.pl

ID projektu:

2018/238

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Opis:

W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego w 206 i 2017 roku i dużemu poparciu mieszkańców, udało się uporządkować i zinwentaryzować zdziczałą zieleń, poza tym przeprowadzono badania geologiczne i część projektów wykonawczych na elementy infrastruktury. W edycji BO 2018 planuje się zrealizowanie: 1. Wybieg dla psów. 2. Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw. 3. Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu. 4. Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury – kosze na śmieci, ławki. Planowane są też nasadzenia krzewów ozdobnych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

253000 zł

Załączniki