II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji – BO Gdynia

II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/190
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Andrzej Wojewoda
E-mail
amw.tech@wp.pl
Telefon
501590510
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Opis:

Dzięki poprzedniemu Budżetowi Obywatelskiemu 2016 roku i dużemu poparciu mieszkańców, udało się uporządkować i zintenwaryzować zdziczałą zieleń. Powstał projekt zagospodarowania całego terenu – Zielona Górka – Pogórze Gdynia. Trwają prace geologiczne umożliwiające instalacje urządzeń. Projektowana jest i wykonana zostanie siłownia. Powstanie ścieżka główna z elementami małej architektury a w strefie piknikowej, miejsce na palenisko lub grilla. Wokół przewidziano miejsca do siedzenia. Projekt od początku przewidywał etapowe realizacje uporządkowania terenu. Dlatego ośmielam się prosić o poparcie następujących tematów:

1. W strefie rekreacyjnej planowana jest instalacja urządzeń typu drabinki, drążki poręcze i elementy do podciągania, elemenety balansu i elementy do utworzenia zestawu ćwiczeń na wzór parkur. Urządzenia sprawnościowe do wspinania się dla ćwiczących. Zadaniem tej strefy jest łaczenie różnych grup wiekowych, dzieci, nastolatki osoby dorosłe i starsze. Urządzenia te będą ułożone wzdłóż ścieżki i przeplatane urządzniami zabawowymi z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

2. Wybieg dla psów z urządzeniami sprawnościowymi dla czworonogów z infrastrukturą pomocniczą do trenowania psów. Przewiduje się zlokalizowanie urządzeń typu balans slalom, przechodzenie pod nad. Teren musi być ogrodzony i zlokalizowane na nim pojemniki na nieczystości i miejsce do siedzenia dla właścicieli psów

3. . Punkt widokowy wykonany z drewna w formie platformy w naturalnym kolorze, zabezpieczonym na warunki zewnętrzne, z miejscami do siedzenia. Konieczność wykonania prac pielęgnacyjnych zieleni: dojście otoczenie, wykarczowanie i przycięcie krzewów. Ze względów bezpieczeństwa proponuje się ogrodzenie z wikliny i krzewów które ograniczy wzrost w górę i wzmocni skarpę. Bariera punktu widokowego ma umożliwić korzystanie osobom niepełnosprawnym i o niskim wzroście.

Kalkulacja kosztów:

1.  90 tys. zł  - Strefa rekreeacyjna dla dzieci i dorosłych (urządzenia    

                      sprawnościowe i zabawowe)

2.  70 tys. zł -  wybieg dla psów

3.  48 270 zł -  punkt widokowy

 

Szacunkowa łączna wartość projektu

208270 zł

Załączniki