Historia Demptowa i Pustek Cisowskich w opowieściach jej mieszkańców – spotkania, wywiady, opracowanie wydawnictwa, film, tablica pamiątkowa – BO Gdynia

Historia Demptowa i Pustek Cisowskich w opowieściach jej mieszkańców – spotkania, wywiady, opracowanie wydawnictwa, film, tablica pamiątkowa

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Historia Demptowa i Pustek Cisowskich w opowieściach jej mieszkańców – spotkania, wywiady, opracowanie wydawnictwa, film, tablica pamiątkowa

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/PCD/0003
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Autor projektu
Monika Rak
E-mail
czaprak@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Proponowana lokalizacja na posadowienie tablicy pamiątkowej oraz ławek to okolice Szkoły Podstawowej nr 16 i Przystani Chabrowa 43, które funkcjonują pod tym samym adresem w Gdyni przy ul. Chabrowej 43.

Opis:

Jak wyglądało Demptowo czy Pustki Cisowskie 30, 50, 100 lat temu? Jak zmieniała się ta okolica po włączeniu w struktury miasta Gdyni (Demptowo w roku 1930, a Pustki Cisowskie w 1935)? Co działo się w dzielnicy w czasie drugiej wojny światowej? Najlepiej wiedzą o tym najstarsi mieszkańcy Pustek Cisowkich-Demptowa, których głos jest bardzo istotny.

W dn. 11 grudnia 2022 odbył się na terenie Demptowa spacer historyczny z przewodnikiem Michałem Miegoniem/Inne Szlaki. To niesamowite, ile fascynujących i osobistych historii udało się wysłuchać podczas tego spaceru od lokalnych mieszkańców oraz samego przewodnika. Cenne historie znane są często tylko najbliższej rodzinie, a niewysłuchane lub zapomniane odchodzą w niepamięć. Dlatego warto dbać i przekazywać dalej te opowieści: jak się żyło, jak się mieszkało, co minęło bezpowrotnie.

Projekt „Historia Demptowa i Pustek Cisowskich w opowieściach jej mieszkańców – spotkania, wywiady, opracowanie wydawnictwa, film, tablica pamiątkowa” bazuje na koncepcji „Spacery i mapy sentymentalne” opracowanej przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Stowarzyszenie Traffic Design, które w latach 2015-2019 realizowały mapy sentymentalne dla kilku gdyńskich dzielnic: Babich Dołów, Chylonii, Grabówka, Oksywia, Orłowa, Śródmieścia, Witomina, Wzgórza św. Maksymiliana.
https://trafficdesign.pl/projekty/mapy-sentymentalne
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/%E2%80%9Espacery-i-mapy-sentymentalne%E2%80%9D-gdynia
https://www.gdynia.pl/1274-1074-2017-04-14-2017-04-20,7181/rzecznik-praw-obywatelskich-wyroznil-gdynie,483525

Niniejszy projekt zakłada spotkania z seniorami, z którymi będą prowadzone pogłębione wywiady i spotkania warsztatowe dot. przeszłości Demptowa i Pustek Cisowskich. Na podstawie wspomnień/opowieści tworzone będą opisy najciekawszych dla dzielnicy miejsc, historii i wydarzeń, pokazując zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni czasu w tej części miasta. Spacery, wywiady, wspólne tworzenie materiałów dokumentujących wspomnienia będą atrakcyjną formą angażowania starszych mieszkańców w sprawy dzielnicy i edukowania młodszych.

Wspomnienia zostaną przedstawione w formie ilustrowanego wydawnictwa i będą uzupełnione o komentarze historyków, np. z Muzeum Miasta Gdyni. Wydawnictwo zostanie wydrukowane w nakładzie 500 szt. Będzie ono także dostępne jako PDF na stronach internetowych wskazanych przez jednostkę realizującą projekt.

Dodatkowo w ramach projektu planuje się:
a) realizację filmu w charakterze dokumentu pokazującego m.in. fragmenty wypowiedzi uczestników projektu, spotkania warsztatowe, stare fotografie, ujęcia ze spacerów w dzielnicy lub inne elementy związane z realizacją projektu (film do umieszczenie na kanale You Tube wybranych jednostek miejskich),
b) wykonanie tablicy pamiątkowej pn. „Mapa sentymentalna dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo” z rysem historycznym dzielnicy i jej montaż na terenie dzielnicy. W okolicy tablicy do ustawienia 2 ławki z podłokietnikami.

Premiera filmu i odsłonięcie tablicy miałoby charakter uroczystego wydarzenia w dzielnicy połączonego z dystrybucją wydrukowanego w ramach projektu wydawnictwa. Pretekstem do organizacji takiego wydarzenia może być najbliższy jubileusz, który będzie obchodzony w 2025 roku, kiedy to Pustki Cisowskie będą obchodzić 90-tą rocznicę przyłączenia do Gdyni, a Demptowo – 95-tą. Opracowane w ramach projektu materiały (wydawnictwo, film, tablica) będą cenną pamiątką dla kolejnych pokoleń.

Do współpracy w ramach projektu warto byłoby zaprosić lokalne instytucje: Przystań Chabrową 43, Szkołę Podstawową nr 16, Przedszkola 21 i 46, Dom Pomocy Społecznej, Bibliotekę Gdynia odział Pustki Cisowskie, Radę Dzielnicy Pustki Cisowskie-Dempotwo, parafię pw. Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni-Demptowie, Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz zachęcić młodszych mieszkańców do zbierania historii swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów. A dzięki współpracy integrować międzypokoleniowo społeczność wokół historii i tożsamości miejsca, w którym się mieszka.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Wizje lokalne, wywiady z mieszkańcami w ich miejscu zamieszkania – spotkania prowadzone przez streetworkerów/wolontariuszy. Spotkania warsztatowe z mieszkańcami dzielnicy (np. w sali sąsiedzkiej Przystań Chabrowa 43) – rozmowy z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych instytucji. Tworzenie mapy sentymentalnej.5000 zł
Opracowanie wydawnictwa (tekst, grafika, skład) oraz druk w nakładzie 500 szt.10000 zł
Nagranie filmu w charakterze dokumentu z realizacji projektu. 10000 zł
Opracowanie grafiki na tablicę „Mapa sentymentalna dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo” oraz wykonanie tablicy (1 szt.) i jej montaż na terenie dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.8000 zł
Ławki (2 szt.) z oparciem i podłokietnikiem do montażu w pobliżu tablicy - 2 700zł/szt.5400 zł
Odsłonięcie tablicy i premiera filmu w charakterze uroczystego wydarzenia w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo połączone z dystrybucją wydrukowanego w ramach projektu wydawnictwa.1500 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

39900 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki