Hamakowanie – BO Gdynia

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Krzysztof Berendt

E-mail: krzysztof.berendt@gmail.com

ID projektu:

2016/375

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Koniec Skweru Kościuszki - Nabrzeże Wejściowe, na jednym z pasów zieleni

Opis:

Projekt zakłada budowę hamaków miejskich, które miałyby być skupione na pasie zieleni i ustawione obok siebie. Założenie min. 6 hamaków pozwala niewielkiej grupie usiąść (położyć się) wspólnie. Obecnie końcowa część Skweru Kościuszki pełni głównie funkcję spacerową, co mogłoby się zmienić – powstałoby miejsce, przy którym można byłoby zatrzymać się na dłużej oraz odpocząć, zrelaksować się. Przykłady hamaków (zdjęcia) załączam osobno jako pliki. Tworząc kompleksową przestrzeń dobrze byłoby postawić dodatkowo 3 stojaki na rowery oraz 2 kosze na odpady. Listę poparcia załączam w 3 plikach – łącznie ponad 25.

Szacunkowa łączna wartość projektu

31200 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Mapa do celów projektowych - 1500 zł 2. Wykonanie badań geologicznych - 700 zł 3. Wykonanie robót budowlanych z dostawą i montażem urządzeń: - estetyczne hamaki wykonane z wytrzymałego materiału, zamontowane na stałe do podłoża, min. 6 szt. - łącznie 24 000 zł; pojemniki na odpady, 2 szt. - łącznie 2000 zł; stojaki na rowery, 3 szt. - łącznie 3000 zł

Załączniki