„Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt dzielnicowy artystyczno-badawczy służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki. – BO Gdynia

„Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt dzielnicowy artystyczno-badawczy służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie „Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt dzielnicowy artystyczno-badawczy służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Śródmieście
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Miejska Hala Targowa

Opis:

HALA SZTUKI – SZTUKA HALI jest wieloetapowym projektem artystyczno – badawczym służącym dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki. Myślą przewodnią będzie zaangażowanie mieszkańców w życie i historię
Gdyńskich Hal Targowych, poprzez zwrócenie uwagi na istniejące na terenie hal obiekty, zabytki, ludzi, artystów i handel, a także odwołanie się do jej tradycji, historii, kultury i przywołanie symboli. Poszczególne etapy zadania zakładają: 1 Dogłębną wizję lokalną:
spacery z przewodnikami, kwerendy – pozyskiwanie materiałów historycznych, wywiady zkupcami i innymi pracownikami Hal Targowych. Materiały te posłużą do stworzenia próby określenia tożsamości tego wyjątkowego na skalę kraju miejsca. Rezultatem tego etapu będą
konsultacje z wybranymi artystami, w celu stworzenia 2 instalacji artystycznych inspirowanych historią Hal Targowych. Instalacje te rozmieszczone będą w wybranych miejscach w obrębie Hal Targowych.
2 Warsztaty z kupcami na temat estetyzacji przestrzeni
– pracownicy Hal Targowych będą zgłębiać wiedzę z zakresu rewitalizacji i estetyzacji
podobnych miejsc. To zadanie ma pokazać efekty zmian wizerunkowych podobnych
obiektów na przestrzeni lat oraz pomóc wprowadzić dobre praktyki estetyzacyjne we
własnym zakresie.
3 Projekt i realizacja wydawnictwa artystycznego, przedstawiającego
aspekty historyczne, miastotwórcze i społeczne Hal Targowych, w oparciu o zasoby
stanowiące wynik kwerend, jak i pochodzące z prywatnych archiwów zdjęcia i zapisy. Na
potrzeby takiego wydawnictwa powstał już, rozwijający się w Halach Targowych projekt
Szyldex, który ma za zadanie gromadzić dokumentację istniejących szyldów i reklam
różnorakich działalności na terenie hal. Szyldex jest próbą przyjrzenia się inwencji twórczej
pracowników hal i szerszego spojrzenia na tematykę specyficznej estetyki tego miejsca.
4 Muzyka hal- czyli dokumentacje dźwięków hal i inspirowane nimi koncerty lub innego rodzaju
formy muzyczne- dla tej części projektu założenie budowy systemu audio na Hali
umożliwiającego ekspozycje dźwięku. Ważną częścią projektu będą warsztaty z
mieszkańcami Gdyni polegające na rejestracji “brzmienia” Gdyńskich Hal Targowych.
Warsztaty, będą edukowały mieszkańców zarówno w kontekście rejestracji dźwięków za pomocą łatwo dostępnej technologii jak i w zakresie rytmu, odczuwania danych częstotliwości a wreszcie – procesu mixu dźwięków i utworów.
Warsztaty mają na celu zainspirowanie mieszkańców do wyostrzenia swoich zmysłów oraz
wrażliwości na otoczenie w kontekście lokalnej historii, przemian zachodzących w obrębie
śródmieścia Gdyni oraz edukację związaną z nowymi technologiami w zakresie rejestracji
dźwięku. Zarejestrowane przez mieszkańców dźwięki staną się podstawą stworzonego
brzmieniowego kolażu będącym autorskim portretem hali stworzonym wraz z prowadzącym
warsztaty i mieszkańcami. Materiał zostanie wydany na płycie cd. Po zakończeniu warsztatów odbędzie się
koncert wraz z uczestnikami warsztatów przy wejściu do hali łukowej. Zarejestrowany i
wyprodukowany kolaż stanie się również podkładem audio emitowanym przez radiowęzeł
Gdyńskich Hal Targowych w wybrane dni tygodnia. Oprócz koncertu finałowego odbędą się
występy artystów, których tematem będzie autorski obraz Gdyńskich Hal Targowych. Zaproszeni artyści, wywodzący się z kręgu
muzyki elektronicznej i alternatywnej, wykonają tematyczne występy z wykorzystaniem dźwięków infrastruktury lub zainspirowane historią obiektu.
5 Całość projektu będą suplementowały gadżety popularyzującę
historię hal targowych zarówno w historycznym jak i dźwiękowym aspekcie. Planowana jest
produkcja następujących produktów: – głośników bluetooth z wygrawerowanym logiem Halo
Kultura oraz logiem “Hala Radio” (kultowy -radiowęzeł Gdyńskich Hal Targowych) – Piórników
z logiem Hala Radio – Limitowanej serii plakatów z wybranymi szyldami wybranych punktów
usługowo-handlowych z Gdyńskich Hal Targowych – Pendrive’a z wgranym tekstami
napisanymi przez dziesięciu gdyńskich artystów poświęconymi ich wizji oraz osobistemu
spojrzeniu na Gdyńskie Hale Targowe. – i inne

Kalkulacja kosztów:

Pogadanki, spotkania, warsztaty prowadzone przez historyka 4000
Praca historyka – przygotowywanie materiałów 2000
Materiały i dokumentacja po spotkaniach. 2000
Spacery po Hali z udziałem historyka. 1500
Spacery po Hali z artystami, architektami i specjalistami. 3000
Materiały i dokumentacja spacerów 1500
Warsztaty fotograficzne 8000
Materiały na warsztaty 5000
Materiały i dokumentacja warsztatów 1000
Zajęcia plastyczne 5000
Materiały na zajęcia plastyczne 3500
Materiały i dokumentacja zajęć 500
Warsztaty pod kierunkiem moderatora/specjalisty z obszaru społeczno-twórczego 4000
Wykonanie map sentymentalnych hali 6000
Wykonanie dzieł przez 2 artystów plastyków dla 2 lokalizacji na hali- prace koncepcyjne i projektowe 4000
Wykonanie dzieł przez 2 artystów plastyków dla 2 lokalizacji na hali- realizacja 45000
Wykonanie projektu i wydruk fotobooka o Hali. 15000
Stworzenie utworów muzycznych inspirowanych Halą- warsztaty, koncert i wydanie płyty. 20000
Promocja projektu- Stworzenie pod strony www projektu w ramach portalu wydziału Kultury. 2000
Obsługa graficzna projektu 4000
Administrowanie mediami społecznościowymi przez czas trwania projektu 4000
Koordynacja projektu 6000
Materiały- bannery, ulotki 2000
Gadgety z projektu dla mieszkańców. Koszulki, kubki długopisy, ołówki, notesy etc. 15000
Wynajem powierzchni na potrzeby warsztatów i spotkań. 6000

Szacunkowa łączna wartość projektu

170000 zł

Załączniki