„Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt artystyczno-społeczny służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz tworzeniu historii tego miejsca poprzez sztukę. – BO Gdynia

„Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt artystyczno-społeczny służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz tworzeniu historii tego miejsca poprzez sztukę.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie „Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt artystyczno-społeczny służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz tworzeniu historii tego miejsca poprzez sztukę.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/SRO/0016
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Cyprian Ożóg-Orzegowski
E-mail
Cyppin@wp.pl
Telefon
501747919
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Zespół Miejskich Hal Targowych w Gdyni

Opis:

HALA SZTUKI – SZTUKA HALI jest wieloetapowym projektem artystyczno – społeczno- badawczym służącym dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki. Myślą przewodnią będzie zaangażowanie mieszkańców w życie i historię Gdyńskich Hal Targowych, poprzez zwrócenie uwagi na istniejące na terenie hal obiekty, zabytki, ludzi, artystów i handel, a także odwołanie się do jej tradycji, historii, kultury i przywołanie symboli.

Poszczególne etapy zadania zakładają:
1. Dogłębną wizję lokalną: spacery z przewodnikami, kwerendy – pozyskiwanie materiałów historycznych, wywiady z kupcami i innymi pracownikami Hal Targowych. Materiały te posłużą do stworzenia próby określenia tożsamości tego wyjątkowego na skalę kraju miejsca. Rezultatem tego etapu będą konsultacje z wybranymi artystami, w celu stworzenia instalacji artystycznych inspirowanych historią Hal Targowych. Instalacje te rozmieszczone będą w wybranych miejscach w obrębie Hal Targowych.

2. Warsztaty z kupcami na temat estetyzacji przestrzeni – pracownicy Hal Targowych będą zgłębiać wiedzę z zakresu rewitalizacji i estetyzacji podobnych miejsc. To zadanie ma pokazać efekty zmian wizerunkowych podobnych obiektów na przestrzeni lat oraz pomóc wprowadzić dobre praktyki estetyzacyjne we własnym zakresie.

3. Projekt i realizacja wydawnictwa artystycznego, przedstawiającego aspekty historyczne, miastotwórcze i społeczne Hal Targowych, w oparciu o zasoby stanowiące wynik kwerend, jak i pochodzące z prywatnych archiwów zdjęcia i zapisy. Na potrzeby takiego wydawnictwa powstał już, rozwijający się w Halach Targowych projekt Szyldex, który ma za zadanie gromadzić dokumentację istniejących szyldów i reklam różnorakich działalności na terenie hal. Szyldex jest próbą przyjrzenia się inwencji twórczej pracowników hal i szerszego spojrzenia na tematykę specyficznej estetyki tego miejsca.

4. Muzyka hal- czyli dokumentacje dźwięków hal i inspirowane nimi koncerty lub innego rodzaju formy muzyczne.
Ważną częścią projektu będą warsztaty z mieszkańcami Gdyni polegające na rejestracji “brzmienia” Gdyńskich Hal Targowych. Warsztaty, prowadzone przez Michała Miegonia, będą edukowały mieszkańców zarówno z kontekście rejestracji dźwięków za pomocą łatwo dostępnej technologii jak i w zakresie rytmu, odczuwania danych częstotliwości a wreszcie – procesu mixu dźwięków i utworów.
Warsztaty mają na celu zainspirowanie mieszkańców do wyostrzenia swoich zmysłów oraz wrażliwości na otoczenie w kontekście lokalnej historii, przemian zachodzących w obrębie śródmieścia Gdyni oraz edukację związaną z nowymi technologiami w zakresie rejestracji dźwięku.
Zarejestrowane przez mieszkańców dźwięki staną się podstawą stworzonego brzmieniowego kolażu będącym autorskim portretem hali stworzonym wraz z prowadzącym warsztaty i mieszkańcami. Materiał zostanie wydany na płycie cd.
Po zakończeniu warsztatów odbędzie się koncert wraz z uczestnikami warsztatów przy wejściu do hali łukowej. Zarejestrowany i wyprodukowany kolaż stanie się również podkładem audio emitowanym przez radiowęzeł Gdyńskich Hal Targowych w wybrane dni tygodnia.
Oprócz koncertu finałowego odbędą się trzy występy artystów zaproszonych przez Stowarzyszenie Halo Kultura, których tematem będzie autorski obraz Gdyńskich Hal Targowych. Zaproszeni artyści, wywodzący się z kręgu muzyki elektronicznej i alternatywnej, wykonają tematyczne występy z wykorzystaniem dźwięków infrastruktury lub zainspirowane historią obiektu.

5. Przeprowadzenie otwartych dla mieszkańców Gdyni warsztatów z różnych dziedzin sztuki skupiających się wokół tematu Hal Targowych, ludzi i historii z nimi związanych i przeprowadzanych przez artystów zaangażowanych w działania związane z Zespołem Gdyńskich Miejskich Hal Targowych. Każdy cykl warsztatów będzie dedykowany lub inspirowany elementami związanymi z budynkiem, lub jego historią. Warsztaty jako całość będą stanowić część procesu twórczego poznawania i dokumentowania
– Warsztaty fotografii artystycznej
– Warsztaty cyjanotypii i fotografii analogowej
– Warsztaty kreatywny kurs z sitodruku na tkaninie i płótnie introligatorskim
– Warsztaty z malarstwa dla dzieci wg założeń i kryteriów paryskiego Malortu
– Warsztaty z żakardu i miniatur tkackich
– Warsztaty tkacko-rękodzielnicze
– Warsztaty jubilerskie
– Warsztaty ceramiczne
– Warsztaty z poligrafii
– Warsztaty teatralne

6. Całość projektu będą suplementowały gadżety popularyzującę historię hal targowych zarówno w historycznym jak i dźwiękowym aspekcie. Planowana jest produkcja następujących produktów w miarę możliwości tworzonych na bazie prac powstałych podczas trwania projektu:
– głośników bluetooth z wygrawerowanym logiem Halo Kultura oraz logiem “Hala Radio” (kultowy -radiowęzeł Gdyńskich Hal Targowych)
– limitowanej serii plakatów z wybranymi szyldami wybranych punktów usługowo-handlowych z Gdyńskich Hal Targowych
– pendrive’a z wgranym tekstami napisanymi przez dziesięciu gdyńskich artystów poświęconymi ich wizji oraz osobistemu spojrzeniu na Gdyńskie Hale Targowe.
– koszulki/plecaki/ worki z materiałów ekologicznych
– i inne

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Rozmowy, spotkania, warsztaty prowadzone przez historyka.6000 zł
Praca historyka - przygotowywanie materiałów3000 zł
Materiały i dokumentacja po spotkaniach. 3000 zł
Spacery po Hali z udziałem historyka.3000 zł
Spacery po Hali z artystami, architektami i specjalistami.6000 zł
Materiały i dokumentacja spacerów3000 zł
Warsztaty fotografii artystycznej6000 zł
Materiały na warsztaty z fotografii artystycznej3000 zł
Materiały i dokumentacja warsztatów400 zł
Warsztaty cyjanotypii I fotografii analogowej6000 zł
Materiały na warsztaty z fotografii analogowej3000 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty- kreatywny kurs z sitodruku na tkaninie i płótnie introligatorskim16000 zł
Materiały na warsztaty z sitodruku na tkaninie i płótnie introligatorskim4000 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty z malarstwa dla dzieci wg założeń I kryteriów paryskiego Malortu13250 zł
Materiały na warsztaty malarstwa4000 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty z żakardu i miniatur tkackich6000 zł
Materiały na warsztaty z żakardu i miniatur tkackich1000 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty tkacko-rękodzielnicze6000 zł
Materiały na warsztaty tkacko-rękodzielnicze500 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty jubilerskie6000 zł
Materiały na warsztaty jubilerskie1500 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty ceramiczne 6000 zł
Materiały na warsztaty ceramiczne1000 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty poligrafii6000 zł
Materiały na warsztaty poligrafii800 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty teatralne6000 zł
Materiały na warsztaty teatralne800 zł
Materiały i dokumentacja zajęć400 zł
Warsztaty pod kierunkiem moderatora/specjalisty z obszaru społeczno-twórczego4500 zł
Wykonanie map sentymentalnych hali14000 zł
Wykonanie dzieł przez 2 artystów plastyków dla 2 lokalizacji na hali- prace koncepcyjne i projektowe9000 zł
Wykonanie dzieł przez 2 artystów plastyków dla 2 lokalizacji na hali- realizacja60000 zł
Wykonanie projektu i wydruk albumu/fotobooka o Hali.25000 zł
Stworzenie utworów muzycznych inspirowanych Halą- warsztaty, 4 koncerty i wydanie płyty.45000 zł
Promocja projektu- Stworzenie pod strony www projektu w ramach portalu wydziału Kultury.5000 zł
Obsługa graficzna projektu8000 zł
Administrowanie mediami społecznościowymi przez czas trwania projektu.8000 zł
Koordynacja projektu12000 zł
Materiały- bannery, ulotki.5000 zł
Wystawa zbiorcza projektu.15000 zł
Gadgety z projektu dla mieszkańców. Koszulki, kubki długopisy, ołówki, notesy etc.10000 zł
Wynajem powierzchni na potrzeby warsztatów i spotkań.10000 zł
Warsztaty z rysunku5500 zł
Materiały na warsztaty500 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

361350 zł

Załączniki