„Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt artystyczno-badawczy służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki. – BO Gdynia

„Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt artystyczno-badawczy służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie „Hala Sztuki- Sztuka Hali”- Projekt artystyczno-badawczy służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Miejska Hala Targowa

Opis:

HALA SZTUKI – SZTUKA HALI jest wieloetapowym projektem artystyczno – badawczym służącym doglębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki. Myślą przewodnią będzie zaangażowanie mieszkańców w życie i historię Gdyńskich Hal Targowych, poprzez zwrócenie uwagi na istniejące na terenie hal obiekty, zabytki, ludzi, artystów i handel, a także odwołanie się do jej tradycji, historii, kultury i przywołanie symboli.
Poszczególne etapy zadania zakładają:
1 Dogłębną wizję lokalną: spacery z przewodnikami, kwerendy – pozyskiwanie materiałów historycznych, wywiady z kupcami i innymi pracownikami Hal Targowych. Materiały te posłużą do stworzenia próby określenia tożsamości tego wyjątkowego na skalę kraju miejsca. Rezultatem tego etapu będą konsultacje z wybranymi artystami, w celu stworzenia 6 instalacji artystycznych inspirowanych historią Hal Targowych. Instalacje te rozmieszczone będą w wybranych miejscach w obrębie Hal Targowych.
2 Warsztaty z kupcami na temat estetyzacji przestrzeni – pracownicy Hal Targowych będą zgłębiać wiedzę z zakresu rewitalizacji i estetyzacji podobnych miejsc. To zadanie ma pokazać efekty zmian wizerunkowych podobnych obiektów na przestrzeni lat oraz pomóc wprowadzić dobre praktyki estetyzacyjne we własnym zakresie.
3 Projekt i realizacja wydawnictwa artystycznego, przedstawiającego aspekty historyczne, miastotwórcze i społeczne Hal Targowych, w oparciu o zasoby stanowiące wynik kwerend, jak i pochodzące z prywatnych archiwów zdjęcia i zapisy. Na potrzeby takiego wydawnictwa powstał już, rozwijający się w Halach Targowych projekt Szyldex, który ma za zadanie gromadzić dokumentację istniejących szyldów i reklam różnorakich działalności na terenie hal. Szyldex jest próbą przyjrzenia się inwencji twórczej pracowników hal i szerszego spojrzenia na tematykę specyficznej estetyki tego miejsca.
4 Muzyka hal- czyli dokumentacje dźwięków hal i inspirowane nimi koncerty lub innego rodzaju formy muzyczne- dla tej części projektu założenie budowy systemu audio na Hali umożliwiającego ekspozycje dźwięku.
Ważną częścią projektu będą warsztaty z mieszkańcami Gdyni polegające na rejestracji “brzmienia” Gdyńskich Hal Targowych. Warsztaty, prowadzone przez Michała Miegonia, będą edukowały mieszkańców zarówno z kontekście rejestracji dźwięków za pomocą łatwo dostępnej technologii jak i w zakresie rytmu, odczuwania danych częstotliwości a wreszcie – procesu mixu dźwięków i utworów.
Warsztaty mają na celu zainspirowanie mieszkańców do wyostrzenia swoich zmysłów oraz wrażliwości na otoczenie w kontekście lokalnej historii, przemian zachodzących w obrębie śródmieścia Gdyni oraz edukację związaną z nowymi technologiami w zakresie rejestracji dźwięku.
Zarejestrowane przez mieszkańców dźwięki staną się podstawą stworzonego brzmieniowego kolażu będącym autorskim portretem hali stworzonym wraz z prowadzącym warsztaty i mieszkańcami. Materiał zostanie wydany na płycie cd w ilości 1000 egzemplarzy cd (500 Cd sprzedaż, 500 Cd cele promocyjne).
Po zakończeniu warsztatów odbędzie się koncert wraz z uczestnikami warsztatów przy wejściu do hali łukowej. Zarejestrowany i wyprodukowany kolaż stanie się również podkładem audio emitowanym przez radiowęzeł Gdyńskich Hal Targowych w wybrane dni tygodnia.
Oprócz koncertu finałowego odbędą się trzy występy artystów zaproszonych przez Stowarzyszenie Halo Kultura, których tematem będzie autorski obraz Gdyńskich Hal Targowych. Zaproszeni artyści, wywodzący się z kręgu muzyki elektronicznej i alternatywnej, wykonają tematyczne występy z wykorzystaniem dźwięków infrastruktury lub zainspirowane historią obiektu.

5 Działania związane z wizją zagospodarowania przestrzeni Zespołu Gdyńskich Hal Targowych.
– Organizacja cyklu warsztatów architektonicznych skupiających się wokół różnych przestrzeni Zespołu Gdyńskich Hal Targowych. Efektem warsztatów mogą być elementy małej architektury wewnątrz i na zewnątrz budynków.
– Organizacja konkursu urbanistyczno-archtektonicznego – Wizja Przyszłości Zespołu Gdyńskich Hal Targowych. Konkurs miałby za zadanie odpowiedzieć na pytanie jaką funkcję i formę mogłoby mieć to miejsce za 20-50-100 lat tak by z jednej strony uszanować zabytkowy charakter budynku oraz ludzi związanych pracą w nim czasem od kilku pokoleń, a z drugiej strony zapewnić możliwość rozwoju i najwyższych standardów funkcjonalnych przestrzeni, jakie powinny mieć obiekty w centrum dynamicznie rozwijającego się miasta.

6 Całość projektu będą suplementowały gadżety popularyzującę historię hal targowych zarówno w historycznym jak i dźwiękowym aspekcie. Planowana jest produkcja następujących produktów:
– głośników bluetooth z wygrawerowanym logiem Halo Kultura oraz logiem “Hala Radio” (kultowy -radiowęzeł Gdyńskich Hal Targowych)
– Piórników z logiem Hala Radio
– Limitowanej serii plakatów z wybranymi szyldami wybranych punktów usługowo-handlowych z Gdyńskich Hal Targowych
– Pendrive’a z wgranym tekstami napisanymi przez dziesięciu gdyńskich artystów poświęconymi ich wizji oraz osobistemu spojrzeniu na Gdyńskie Hale Targowe.
– i inne

Kalkulacja kosztów:

Pogadanki, spotkania, warsztaty prowadzone przez historyka. 6000
Praca historyka – przygotowywanie materiałów 3000
Materiały i dokumentacja po spotkaniach. 3000
Spacery po Hali z udziałem historyka. 3000
Spacery po Hali z artystami, architektami i specjalistami. 6000
Materiały i dokumentacja spacerów 3000
Warsztaty fotograficzne 8000
Materiały na warsztaty 5000
Materiały i dokumentacja warsztatów 1000
Zajęcia plastyczne 7000
Materiały na zajęcia plastyczne 4500
Materiały i dokumentacja zajęć 1500
Warsztaty pod kierunkiem moderatora/specjalisty z obszaru społeczno-twórczego 6500
Wykonanie map sentymentalnych hali 6000
Wykonanie szkiców koncepcyjnych projektów-identyfikacji wizualnej hali 9000
Wykonanie dzieł przez 3 artystów plastyków dla 6 lokalizacji na hali- prace koncepcyjne i projektowe 12000
Wykonanie dzieł przez 3 artystów plastyków dla 6 lokalizacji na hali- realizacja 120000
Wykonanie projektu i wydruk albumu o Hali. 40000
Stworzenie utworów muzycznych inspirowanych Halą- warsztaty, 4 koncerty i wydanie płyty. 45000
Wykonanie instalacji audio umożliwiającej odpowiednią oprawę instalacji muzycznych. 75000
Promocja projektu- Stworzenie pod strony www projektu w ramach portalu wydziału Kultury. 5000
Obsługa graficzna projektu 8000
Administrowanie mediami społecznościowymi przez czas trwania projektu – 8000
Koordynacja projektu 10000
Materiały- bannery, ulotki. 2000
Wystawa zbiorcza projektu. 15000
Gadgety z projektu dla mieszkańców. Koszulki, kubki długopisy, ołówki, notesy etc. 15000
Wynajem powierzchni na potrzeby warsztatów i spotkań. 12000
Warsztaty architektoniczne 15000
Materiały na warsztaty architektoniczne 15000
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny 100000

Szacunkowa łączna wartość projektu

569500 zł

Załączniki