Gdyński Tydzień Otwartości – otwarte spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych na rzecz walki z dyskryminacją – BO Gdynia

Gdyński Tydzień Otwartości – otwarte spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych na rzecz walki z dyskryminacją

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Gdyński Tydzień Otwartości – otwarte spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych na rzecz walki z dyskryminacją

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0002
Dzielnica
Ogólnomiejski
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Opis:

Projekt zakłada organizację Gdyńskiego Tygodnia Otwartości – tygodniowego wydarzenia, w trakcie którego zorganizowane zostaną otwarte spotkania z przedstawicielami grup narażonych na dyskryminację, warsztaty antydyskryminacyjne dla różnych grup wiekowych oraz śniadanie wielokulturowe w Parku Rady Europy.

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z grup narażonych na wykluczenie. Mimo, że temat dyskryminacji oraz stereotypów jest obecny w dyskursie publicznym, przedstawiciele różnego rodzaju mniejszości wciąż są narażeni na bycie obiektem zachowań agresywnych, dyskryminację w pracy czy krzywdzące uwagi dotyczące ich inności. Projekt ma na celu uwrażliwienie gdynian na potrzeby różnych grup społecznych oraz pokazanie mieszkańcom, że różnorodność jest czymś, co może działać na korzyść lokalnej społeczności.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

1. otwarte spotkania z przedstawicielami różnych grup narażonych na dyskryminację

W ramach projektu odbędzie się 10 spotkań trwających ok. 2 godziny, prowadzonych w różnej formie: np. wykładów, paneli dyskusyjnych, Żywej Biblioteki. Do udziału w spotkaniach w formie prowadzących zaproszone będą m. in. osoby z poniższych grup:
• mniejszości seksualnych,
• mniejszości religijnych,
• imigrantów i uchodźców mieszkających w Trójmieście,
• osób z niepełnosprawnościami,
• seniorów,
• młodzieży,
• osób zmagających się z chorobą psychiczną.

Celem spotkań jest przełamanie stereotypów związanych z przynależnością do wyżej wymienionych grup i nawiązanie personalnego kontaktu z różniącymi się od nas grupami. Spotkania będą odbywać się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, wstęp będzie wolny. W każdym spotkaniu weźmie udział ok. 50 osób w różnym wieku.

2. warsztaty antydyskryminacyjne dla różnych grup wiekowych

W ramach projektu odbędą się również 4 warsztaty antydyskryminacyjne dla przedstawicieli różnych grup wiekowych. Warsztaty odbędą się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia w 4 grupach:
• młodzież w wieku 10 – 13 lat – warsztaty trwające 3 godziny,
• młodzież w wieku 14 – 18 lat – warsztaty trwające 3 godziny,
• osoby dorosłe – warsztaty trwające 7 godzin,
• osoby dorosłe – warsztaty trwające 7 godzin.

Każda grupa będzie liczyła 15 osób zgłaszających chęć udziału w warsztatach poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez organizatora.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• skąd bierze się dyskryminacja oraz w jaki sposób przebiega proces dyskryminowania różnych grup,
• jakie grupy narażone są na dyskryminację,
• jak reagować będąc świadkiem dyskryminacji,
• jak wspierać osoby będące obiektem dyskryminacji.

3. wydarzenie integracyjne

Jako podsumowanie Gdyńskiego Tygodnia Otwartości zostanie zorganizowane wydarzenie integracyjne w formie śniadania wielokulturowego w Parku Rady Europy. Goście zaproszeni wcześniej do udziału w spotkaniach zaprezentują potrawy z różnych zakątków świata, a każdy z uczestników zostanie zaproszony do przyniesienia ze sobą swoich ulubionych potraw. W śniadaniu weźmie udział ok. 150 osób.

Organizacja wydarzenia w otwartej przestrzeni Parku Rady Europy pozwoli na zainteresowanie tematem większej liczby osób i zwiększenie widoczności projektu. Uczestnicy będą mieli okazję zetknąć się z różnorodnością i oswoić temat wielokulturowości w bezpieczny sposób – poprzez jedzenie. Spojrzenie na wielokulturowość z tej perspektywy pozwoli uczestnikom na zwiększenie świadomości korzyści płynących z współistnienia różnych kultur na jednym terenie.

Proponowany termin realizacji projektu to okres maj-czerwiec, ze względu na bliskość Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej, który odbywa się 21 maja.

Działania projektowe promowane będą:
• w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych organizatora,
• na trójmiejskich stronach informacyjnych (trójmiasto.pl),
• poprzez kanały organizacji pozarządowych pracujących z grupami wymienionymi wcześniej,
• poprzez kanały Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, domów sąsiedzkich, Wymiennikowni – Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu, Centrum Aktywności Seniora,
• w miejskiej gazecie „Ratusz”,
• w autobusach ZKM.

Kalkulacja kosztów:

Wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty antydyskryminacyjne (150 zł/godz. x 20 godz. x 2 prowadzących) (6000 zł); Wynagrodzenie prelegentów i osób prowadzących spotkania (250 zł x 25 osób) (6250 zł); Wynajem sal na warsztaty (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, sala H x 20 godzin) (1082 zł); Wynajem sal na spotkania (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, sala D x 20 godzin) (2337 zł); Poczęstunek dla uczestników i prowadzących warsztaty (25 zł/os. x 68 osób) (1700 zł); Poczęstunek na śniadanie wielokulturowe (25 zł x 150 osób) (3750 zł); Materiały edukacyjne (500 zł); Materiały biurowe (500 zł); Projekt materiałów reklamowych (1000 zł); Reklama w mediach społecznościowych (500 zł); Druk plakatów jednostronnych w formacie A2, 250 sztuk (500 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

24119 zł

Załączniki