Estetyzacja wywłaszczonych fragmentów działek na skrzyżowaniu Inżynierska – Wielkopolska – BO Gdynia

Estetyzacja wywłaszczonych fragmentów działek na skrzyżowaniu Inżynierska – Wielkopolska

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja wywłaszczonych fragmentów działek na skrzyżowaniu Inżynierska – Wielkopolska

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/378
Dzielnica
Orłowo
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Na skrzyżowaniu ulicy Inżynierskiej z Wielkopolską dwa wydzielone trójkątne kawałki terenu, powstałe z wywłaszczenia działek

Opis:

Działka 397 – wyrównanie terenu, wykonanie nowej kostki, mała architektura, np. ściana gabionowa, donice z płożacym iglakiem i nasadzenia powojników; 2 gatunki: botaniczny i jesienny. Działka 322/219 rozbiórka starych fundamentów ogrodzenia, wykonanie nowego murku oporowego, nasadzenia krzewów.

Kalkulacja kosztów:

Kosztorys po zmianach: Koszt szacunkowy na działce nr 397/63: 1. Rozbiórka i utylizacja murka betonowego wraz z wyrównaniem gruntu 1500 zł 2. Wykonanie chodnika z kostki o szer 1,5 m z obrzeżem 7mb(7x415 zł = 2905 zł x 23%vat)=3574zł brutto 3. Wymiana gruntu na 18 m2 ( 18 x 38 zł = 684 zł x 8% vat) =739 zł brutto 4. Nasadzenia pnączy pod murem na 11 mb (22 szt x 10 zł = 220zł x 8% vat)=237,60 zł brutto 5. Nasadzenie krzewów/bylin ( 18m2 x22 zł = 396 zł x 8% vat)=427 zł brutto 6. Pielęgnacja 3 letnia = 870 zł RAZEM 7348 zł brutto Koszt szacunkowy na działce nr 324/212: 1. Karczowanie samosiewów i wycinka krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew- 1500 zł brutto 2. Wymiana gruntu do 20 cm (38m2 x 38 zł = 1444zł x 8%)=1560zł brutto 3. Obsadzanie terenu niskimi krzewami i bylinami ( 30 m2 x 45 zł =1350zł x 8 %)= 1458 zł brutto 4.Obsadzenie terenu pnączami wzdłuż murka 16mb= 32szt x 10 zł =320 zł x 8%)=346 zł brutto 5. Ściółkowanie terenu 30 m2 x 24,60 = 738 zł x 8% = 797zł brutto 6. wykonanie palisady betonowej z gotowych elementów 18 mb wraz z usługa = 4000z ł 7. wyburzenie oraz utylizacja starego murka oporowego= 1000 zł 8. Pielęgnacja 3 letnia = 3380 zł RAZEM: 14 041 zł brutto Szacunkowy całkowity koszt projektu wynosi 21 390 zł brutto

Szacunkowa łączna wartość projektu

21390 zł

Mapa Lokalizacji