Estetyzacja terenu zielonego przy placu Górnośląskim – etap II – BO Gdynia

Estetyzacja terenu zielonego przy placu Górnośląskim – etap II

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja terenu zielonego przy placu Górnośląskim – etap II

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: jumpajumpa@gmail.com

ID projektu:

2018/294

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Niezrealizowany w I etapie inwestycji fragment terenu zielonego przy placu Górnośląskim pomiędzy pawilonami handlowymi a placem zabaw (w I etapie zrealizowana została estetyzacja części terenu od placu zabaw do ul. Wielkopolskiej)

Opis:

Szczegółowy zakres projektu oraz kosztorys inwestorski stanowi załącznik do wniosku. II etap realizacji, zgodny z wykonanym w I etapie projektem budowlano-wykonawczym, obejmuje w szczególności: – uzupełnienie i dokończenie zrealizowanych w I etapie ścieżek na terenie zielonym – uzupełnienie małej architektury (dostawienie ławek) – ułożenie nawierzchni z płyt przed pawilonami handlowymi (analogicznie do płyt użytych w I etapie) – utwardzenie nawierzchni pod lokalizację stołów obsługujących gastronomię – ustawienie drewnianych pergoli – przeniesienie stojaków rowerowych

Szacunkowa łączna wartość projektu

274900 zł

Załączniki