Estetyzacja terenu zielonego przy Pl. Górnośląskim – etap 1 – BO Gdynia

Estetyzacja terenu zielonego przy Pl. Górnośląskim – etap 1

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja terenu zielonego przy Pl. Górnośląskim – etap 1

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/361
Dzielnica
Oksywie
E-mail
barbara.marchwicka@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

Teren zielony przy Pl. Górnośląskim pomiędzy placem zabaw a kioskiem i przystankiem ZKM

Opis:

Zagospodarowanie Pl. Górnośląskiego jest drogą inwestycją, w związku z tym proponujemy jego realizację w dwóch etapach: etap 1 – (tegoroczna edycja BO) – poprawa ukształtowania terenu poprzez uregulowanie skarp i nawiezienie ziemi w celu ochrony wystających korzeni, likwidacja stopni, budowa ścieżek, zasianie trawnika etap 2 – (w kolejnych edycjach BO) – obsadzenie roślinami, ustawienie ławek i śmietników, ewentualnie dodatkowe ścieżki

Kalkulacja kosztów:

Wg załączonego szkicu. 1. regulacja skarp murkiem oporowym z kamienia; dł 60-80 m wys 0,15-1,00 m 27000-36000 zł 1a. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 13000zł (w związku z tym że proj. zagospodarowania nie będzie realizowany przez BOM, zlecenie na wykonanie dokumentacji ma zawierac obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Rady Dzielnicy Orłowo) 2. rozbiórka 6 stopni betonowych (ok 1m3) 400 zł 3. zdjęcie darni ok 900m2 5400 zł 4. zakup i dowóz ziemi do kształtowania terenu i zakrycia wystających korzeni drzew (10t) 450 zł 4a. pozostałe roboty budowlane 19700zł 5. budowa ścieżek Hanse grand lub żwirowych ok 700m2 56000 zł 6. obrzeża betonowe ok 100mb 3000 zł 7. założenie trawnika z siewu 900m2 12600 zł RAZEM: 152700 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

157700 zł

Załączniki