Estetyzacja Placu Kaszubskiego – nasadzenie drzew i roślin ozdobnych, mała architektura – BO Gdynia

Estetyzacja Placu Kaszubskiego – nasadzenie drzew i roślin ozdobnych, mała architektura

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja Placu Kaszubskiego – nasadzenie drzew i roślin ozdobnych, mała architektura

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/236

Status

Lokalizacja projektu:

Okolice pomnika Antoniego Abrahama, między ulicami: Świętojańską, Starowiejską a Wójta Radtkego

Opis:

Projekt zakłada uatrakcyjnienie rejonu Placu Kaszubskiego w okolicy pomnika Abrahama przez wprowadzenie zieleni. Dzięki temu miejsce stanie się bardziej przyjazne i sprzyjające wypoczynkowi i spotkaniom.
Planowane jest:
– nasadzenie drzew,
– montaż ławek w taki sposób, aby powstały wydzielone altany
– założenie min. 2 trawników z sezonowymi kwiatami

Szacunkowa łączna wartość projektu

622610 zł

Załączniki