Estetyzacja pasu zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul.Wrocławskiej do Pl.Górnośląskiego – BO Gdynia

Estetyzacja pasu zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul.Wrocławskiej do Pl.Górnośląskiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja pasu zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul.Wrocławskiej do Pl.Górnośląskiego

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: barbara.marchwicka@gmail.com

ID projektu:

2015/452

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Wzdłuż ul. Wielkopolskiej (pomięszy skrzyżowaniem z ul. Wrocławską i Pl. Górnośląskim)

Opis:

Pas zieleni jest regularnie rozjeżdżany przez samochody dostawcze i osobowe, pomimo wyznaczonych miejsc postojowych oraz wysokich krawęzników. Postawienie słupków ma zapobiedz tej praktyce, a obsadzenie pasa krzewami i podsypanie kamieniami-wytyczyć czytelną granicę.

Szacunkowa łączna wartość projektu

19000 zł

Kalkulacja kosztów:

1. dostawienie 12 szt. słupków wg. załączonej mapki 2024,6 zł brutto 2)Przygotowanie terenu pod obsadzenia wraz z materiałem 100 m2 x 38 zł = 3800 zł netto 3) Obsadzenie terenu krzewami 500szt. x 16zł = 8000 zł. netto 4) Ściółkowanie kamieniem polnym 30m2 x 0,05m= 1,5m3 tj. 3 tony x 80 zł = 240 zł netto 5) Koszt pielęgnacji rocznej = 3900 zł 6) koszt podatku vat 8% = 963 zł RAZEM 19 000 zł

Załączniki