Estetyzacja pasa zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej na odcinku pomiędzy ul. Wrocławską a Pl. Górnośląskim – BO Gdynia

Estetyzacja pasa zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej na odcinku pomiędzy ul. Wrocławską a Pl. Górnośląskim

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja pasa zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej na odcinku pomiędzy ul. Wrocławską a Pl. Górnośląskim

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Franciszek Sierszyński

E-mail: sierszynskif@gmail.com

Telefon: 792328281

ID projektu:

2016/339

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Pas zieleni znajduje się w pasie drogowym drogi publicznej na ul. Wielkopolskiej, będącej własnością Gminy

Opis:

Projekt polega na obsadzeniu roślinnością pasa ziemi pomiędzy chodnikiem a jezdnią (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z Pl. Górnośląskim) oraz ustawieniu 12 słupków w odpowiednich miejscach, które zabezpieczą drzewa, krzewy oraz chodnik i krawężniki przed niszczeniem powodowanym przez najeżdżających na nie kierowców.

Szacunkowa łączna wartość projektu

20500 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Postawienie 12 szt. słupków - 12 x 139,20 zł x 1,23 = 2054,60 zł brutto 2. Przygotowanie terenu pod obsadzenia wraz z materiałem - 100 m2 x 38 zł x 1,08 = 4104 zł brutto 3. Obsadzenie obszaru krzewami - 500 szt. x 16 zł x 1,08 = 8640 zł brutto 4. Ściółkowanie kamieniami polnymi z geowłókiną - 30 m2 x 0,05 m = 1,5 m3, tj. 3 tony x 80 zł x 1,23 = 295,20 zł brutto 5. Koszt pielęgnacji 3-letniej gwarancji wykonawcy - 5361,12 zł brutto Ogółem 20 455

Załączniki