Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą – Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej – BO Gdynia

Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą – Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą – Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2018/204

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Teren wzdłuż ulicy Morskiej pomiędzy ul.Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej, który jest własnością Gminy miasta Gdynia

Opis:

Kosztorys po zmianach (aktualizacja przez Biuro Ogrodnika Miejskiego): 1. Nasadzenia 3688 szt krzewów x 16 zł= 59008 + 8%= 63 730 zł 2. Nasadzenia traw ozdobnych 1735 szt x 8zł =13 880 + 8 %=14 990 zł 3. Ściółkowanie korą 880 m2 x 24,6 zł = 21 650 zł + 8% = 23380 zł 4. Koszty wycinki krzewów i drzewa = 5000 zł 5. Wykonanie obrzeża ogrodowego ok. 650 mb (10 zł/9mb)=723 zł + 8% = 800 zł 6. Pielęgnacja 3 letnia = 30 870 zł RAZEM 138 770 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

138770 zł

Załączniki