Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą – Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej – BO Gdynia

Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą – Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą – Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/151
Dzielnica
Cisowa
E-mail
trojamo@yahoo.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Teren wzdłuż ulicy Morskiej pomiędzy ul.Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej, który jest własnością Gminy miasta Gdynia.

Opis:

Pas zieleni o szerokości 5 metrów i długości 200 metrów będzie miał na celu odseparowanie części rekreacyjnej i relaksacyjnej parku od ruchliwej i głośnej ulicy Morskiej. Pozwoli to podnieść komfort mieszkańców wypoczywających w parku.

Kalkulacja kosztów:

 

1. Nasadzenie 3112 szt krzewów x 16 zł = 49 792 zł
2. Koszty wycinki starych krzewów 25 x 200 zł = 5000zł
3. Nasadzenie traw ozdobnych 190 m2 x 46 zł=8740 zł
4. Ściółkowanie korą 880 m2 x 24,60zł= 21 600 zł
5. Pielęgnacja 3 letnia terenu nasadzeń =  18 000 zł.
6. Dokumentacja projektowa = 10 000 zł

ogólem: 113 132,00zł

 

Kosztorys po zmianach (aktualizacja przez Biuro Ogrodnika Miejskiego):
1. Nasadzenia 3688 szt krzewów x 16 zł= 59008 + 8%= 63 730 zł
2. Nasadzenia traw ozdobnych 1735 szt x 8zł =13 880 + 8 %=14 990 zł
3. Ściółkowanie korą 880 m2 x 24,6 zł = 21 650 zł + 8% = 23380 zł
4. Koszty wycinki krzewów i drzewa = 5000 zł
5. Wykonanie obrzeża ogrodowego ok. 650 mb (10 zł/9mb)=723 zł + 8% = 800 zł
6. Pielęgnacja 3 letnia = 30 870 zł
RAZEM 138 770 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

138770 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki