Ekspertyzy przyrodnicze użytków ekologicznych Dzielnicy Dąbrowa i ich oznakowanie – BO Gdynia

Ekspertyzy przyrodnicze użytków ekologicznych Dzielnicy Dąbrowa i ich oznakowanie

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ekspertyzy przyrodnicze użytków ekologicznych Dzielnicy Dąbrowa i ich oznakowanie

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/DAB/0011
Dzielnica
Dąbrowa
Autor projektu
Anna Matij
E-mail
pizelko@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Ekspertyza przyrodnicza: Staw na Dąbrowie i Torfowy Moczar (użytki ekologiczne) oraz zbiornik wodny położony w sąsiedztwie dawnej giełdy towarowej ("Staw za Giełdą") Tablice informacyjne lub informacyjno-edukacyjne przy użytkach ekologicznych Leśne Bagno, Staw na Dąbrowie, Turzycowe Błoto, Torfowy Moczar oraz na Leśnej Polanie, drodze na Górę Donas (czarny szlak) oraz pętli autobusowo - trolejbusowej na ul. Miętowej.

Opis:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej terenów związanych ze zbiornikami wodnymi (zbiornik wodny oraz tereny przyległe) zlokalizowanymi na:
dz. nr 201, dz. nr 707/3 obr. Dąbrowa (Staw na Dąbrowie) – użytek ekologiczny;
dz. nr 724, dz. nr 725 obr. Dąbrowa (Torfowy Moczar)- użytek ekologiczny;
dz. nr 850, dz. nr 851, dz. nr 871 – zbiornik wodny położony w sąsiedztwie dawnej giełdy towarowej – Staw za Giełdą (działki należące do Gminy).
2. Opracowanie ekspertyzy przyrodniczej w formie raportu oraz udostępnienie na stronie dedykowanej projektowi (wskazana licencja (CC BY-ND)) Raport powinien zawierać informacje o stanie środowiska na podstawie wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji w zakresie fauny, flory oraz propozycje informacji do umieszczenia na tablicach i w broszurze informacyjnej.
3. Wykonanie broszury informacyjnej (zawierającej plansze edukacyjne), które stanowić będą kontynuację serii materiałów o formach ochrony przyrody w Gdyni. Uzyskane, w ramach projektu, materiały zostałyby przekazane do gdyńskich szkół oraz udostępnione w centrach sąsiedzkich, a także do dyspozycji Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz Wydziału Środowiska UM Gdynia. Przygotowanie zestawów edukacyjnych dla szkół podstawowych w Gdyni (np. puzzle).
4. Przygotowanie strony internetowej (w wersji polskiej oraz angielskiej) dedykowanej projektowi z informacjami dotyczącymi wszystkich użytków ekologicznych (lokalizacja, cel powołania – posiadane lub zdobyte informacje przyrodnicze, uchwała powołująca) oraz wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji. Wygenerowanie kodów QR do umieszczenia na tablicach informacyjnych i informacyjno-edukacyjnych przekierowujących do utworzonej strony. Nagranie oraz umieszczenie informacji głosowej (z informacjami zawartymi na stronie) dla osób niewidomych lub słabowidzących. Przetłumaczenie treści zawartych na stronie internetowej na język angielski. Dodanie informacji do międzynarodowej bazy danych (www.climatescan.nl).
5. Przygotowanie tablic (projekt i realizacja) informacyjnych lub informacyjno-edukacyjnych (z zaznaczonymi użytkami ekologicznymi w Dzielnicy Dąbrowa oraz badanymi terenami (Leśne Bagno – dz. nr 124 i 129, Bazyliowa Łąka – dz. nr 159, Długa Łąka – dz. nr 167 i 3432, Staw na Dąbrowie – dz. nr 201, dz. nr 707/3, Turzycowe Błoto – dz. nr 707/3, Torfowy Moczar – dz. nr 724 i 725) i z informacjami na temat najcenniejszych/najciekawszych/najliczniej występujących gatunków zidentyfikowanych na ww. terenach) oraz umieszczenie ich: przy użytkach ekologicznych oraz na Leśnej Polanie – dz.nr 2166 obr. Dąbrowa (działka gminna) i na drodze na Górę Donas (czarny szlak) dz. nr. 715 obr. Dąbrowa (działka gminna), a także przy przystanku na pętli autobusowo – trolejbusowej na ul. Miętowej dz. nr 1234 obr. Dąbrowa (działka gminna). Na wszystkich tablicach umieszczone będą kody QR.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem części ornitologicznej i herpetologicznej oraz wskazaniem informacji do umieszczenia na tablicach40000 zł
opracowanie merytoryczne broszury informacyjnej i tablic6000 zł
wydruk broszur (2000 szt.)5000 zł
wykonanie tablic 7 (realizacja)20000 zł
przygotowanie i uruchomienie strony internetowej3000 zł
zestawy edukacyjne dla szkół 406000 zł
opracowanie graficzne produktów6000 zł
nagranie i przygotowanie plików multimedialnych 10000 zł
przetłumaczenie treści zawartych na stronie internetowej na język angielski4000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

100000 zł

Mapa Lokalizacji