Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych – BO Gdynia

Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0006
Dzielnica
Śródmieście
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Obszar Śródmieścia i UM Gdyni

Opis:

Kampania ulotkowa np. pt. tytułem „Parkując, szanuj pieszych” skierowana do kierowców parkujących w miejscach niedozwolonych, stwarzających przez swoje działanie niebezpieczeństwo i utrudnienia dla pieszych. W ramach kampanii 1) projekt i druk ulotek skierowanych do kierowców, wskazujących na niebezpieczeństwa i ograniczenia jakie nieprawidłowe parkowanie stwarza szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, matek i ojców z wózkami, osób starszych, rowerzystów. 2) folder rozdawany każdemu rejestrującemu w Urzędzie Miasta pojazd, opisujący powyższe zagrożenia oraz zasady prawidłowego parkowania
Miejsca, gdzie należy rozdawać ulotki, powinno się wyznaczyć w porozumieniu z pracownikami Stefy Płatnego Parkowania lub Straży Miejskiej, którzy najlepiej orientują się, gdzie problem nieprawidłowego parkowania występuje w największym natężeniu.
Proponuję, by kampanię przygotować we współpracy z działającym pro bono stowarzyszeniem Miasto Wspólne, dla którego jednym z głównych celów jest komfort i bezpieczeństwo pieszych w Gdyni, a jeśli to jest niemożliwe, skonsultować treść i projekt materiałów przeznaczonych dla kierowców, z wnioskodawcami projektu. Deklarujemy również za darmo zaprojektowanie ulotek i folderu.

Kalkulacja kosztów:

Projekt ulotki, plakatu oraz folderu (w razie nieskorzystania z oferty darmowego zaprojektowania) (1500 zł); Druk ulotek, plakatów i folderów + 1500 zł w razie skorzystania z darmowego projektu (7000 zł); kolportaż ulotek, plakatów i folderów (1500 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki