DZIKI SAD – Wysprzątanie i rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ulicy Wrocławskiej i Źródlanej – BO Gdynia

DZIKI SAD – Wysprzątanie i rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ulicy Wrocławskiej i Źródlanej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie DZIKI SAD – Wysprzątanie i rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ulicy Wrocławskiej i Źródlanej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/248
Dzielnica
Orłowo
Autor projektu
Krzysztof Hrynkiewicz
E-mail
hrynkiewicz@verynicestudio.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Kwartał terenów zielonych na zachód od ulicy Wrocławskiej, na południe od ulicy Żródlanej, dodatkowo ograniczony: od zachodu przecinką leśną, od południa - przedłużeniem ulicy Architektów. Numery działek znajdują się w szczegółowym opisie projektu.

Opis:

Wnioskowany teren, od lat zaniedbany i zapomniany, jest bardzo ciekawym pod względem przyrodniczym obiektem, gdyż łączy elementy leśne ze zdziczałymi elementami sadowymi. Znaleźć tu można dużo drzew i krzewów owocowych, a także spotkać dzikie zwierzęta korzystające z tej naturalnej jadłodajni. Projekt zakłada gruntowne oczyszczenie ze śmieci i gruzu oraz demontaż i wywóz resztek pozostałości po zniszczonych ogrodzeniach (bez użycia ciężkiego sprzętu) na działkach: 623/45 (zasób gruntów gminy) 617/194 (zasób gruntów gminy) 303/185 (lasy gminne) 463/194 (lasy gminne) 291/45 (lasy gminne, część północno-wschodnia działki) oraz w północnej części działki 12/1 z wyłączeniem terenów objętych umową dzierżawy. Oczyszczenie tego malowniczego terenu może stanowić pierwszy etap do przekształcenia go w kolejnych latach w park typu „dziki sad”, będący naturalnym przedłużeniem terenów parkowych już tworzonych w tym rejonie ulicy Wrocławskiej.

Kalkulacja kosztów:

Obszar wnioskowany: 8,6 h (860 arów) A) Sprzątanie 1. Obszar o wysokim poziomie zaśmiecenia (50% obszaru) = 430 arów 2. Obszar o średnim poziomie zaśmiecenia (25% obszaru) = 215 arów 3. Kosz sprzątania = 30 PLN / ar Obliczenia: 430 x 30 PLN = 12 900 PLN 215 x 15 PLN = 3225 PLN SUMA = 16 125 PLN B)Demontaż resztek zniszczonych ogrodzeń (paliki drewniane, pordzewiała siatka) 30h x 40 PLN = 1200 PLN C) Wywóz i składowanie odpadów (ilości szacunkowe, ceny na podstawie cennika EKO Doliny) 1 tona odpadów plastikowych - 300 PLN 0,5 tony odpadów szklanych - 30 PLN 2 tony gruzu budowlanego - 600 PLN 0,5 tony odpadów metalowych - 30 PLN (na podstawie cennika EKo Doliny) koszt wywozu: 4 tony - 160PLN Razem: 1120 PLN ŁĄCZNIE A + B + C: 18 445 PLN

Szacunkowa łączna wartość projektu

18445 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki