Działania na rzecz zachowania zieleni wysokiej w mieście – wymiana nawierzchni wokół drzew na przepuszczalną w różnych lokalizacjach – BO Gdynia

Działania na rzecz zachowania zieleni wysokiej w mieście – wymiana nawierzchni wokół drzew na przepuszczalną w różnych lokalizacjach

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Działania na rzecz zachowania zieleni wysokiej w mieście – wymiana nawierzchni wokół drzew na przepuszczalną w różnych lokalizacjach

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2020/362

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

Opis:

LOKALIZACJA: Teren miasta
UZASADNIENIE (Na jaką potrzebę odpowiada propozycja?): Zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i wsparcie rosnącej zieleni.
ODBIORCY: Mieszkańcy miasta – zysk w postaci niższej temperatury, lepszej retencji, zacienienia, czystego powietrza
ZASIĘG: Ogólnomiejski – np. ciągi pieszo-rowerowe
ISTOTA PROPOZYCJI: Wymienianie powierzchni na bardziej przepuszczalną – pula środków na ten cel, do której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje lokalizacji do wymiany nawierzchni (np. drzewa w betonie, odcinki ścieżek rowerowych).

Szacunkowa łączna wartość projektu

0 zł

Załączniki