Dwie wycieczki jednodniowe poza Trójmiasto dla seniorów – BO Gdynia

Dwie wycieczki jednodniowe poza Trójmiasto dla seniorów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Dwie wycieczki jednodniowe poza Trójmiasto dla seniorów

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Kordian Kulaszewicz

E-mail: kordian@adaptacja.info

ID projektu:

2020/235

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Opis:

Wycieczki skierowane do seniorów będą formą aktywizacji osób starszych we wspólnych wyjazdach krajoznawczych i edukacyjnych przy współpracy z Centrum Aktywności Seniora. Projekt zakłada dotarcie oraz zaangażowanie w uczestnictwo osoby mniej zamożne z dzielnicy Chylonia, aby ułatwić dostęp tym osobom do takiej formy aktywności i wypoczynku. Wycieczki to także odpowiedź na potrzebę integracji sąsiedzkiej, przełamywania stagnacji w życiu osób starszych oraz walka z osamotnieniem i wykluczeniem.
W ramach projektu zaplanowane są dwie wycieczki jednodniowe poza Trójmiasto. W koszt wliczone są przejazd autokarem, posiłek i bilety wstępu do odwiedzanych miejsc, ubezpieczenie i koordynacja działań. Każdorazowo w wycieczce weźmie udział 50 osób.
Promocja zadania odbywać się będzie poprzez zaprojektowanie ulotek lub plakatów informacyjnych, wydruk i kolportaż.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki