Dwie wycieczki jednodniowe dla seniorów. – BO Gdynia

Dwie wycieczki jednodniowe dla seniorów.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Dwie wycieczki jednodniowe dla seniorów.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Chylonia
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Nie dotyczy

Opis:

Jednodniowe wycieczki będą opierać się na atrakcyjnym programie zwiedzania i gier towarzyskich, dostosowanych do preferencji i możliwości seniorów. Realizując zadanie, należy wziąć pod uwagę najważniejsze potrzeby danej grupy społecznej, mając na względzie przede wszystkim przejście przez trudny i wymagający okres pandemii w Polsce. Seniorzy najbardziej odczuli wprowadzone obostrzenia, należeli bowiem do grupy najwyższego ryzyka i zostali zmuszeni do pozostania w zamknięciu w swoich domach, nierzadko pozostawieni sami sobie, narażeni na samotność, pogłębione stany lękowe, depresyjne, wzmożoną apatię i z dnia na dzień pogarszającą się kondycję fizyczną.
Wyjazdy będą miały za zadanie ponownie aktywizować seniorów we wspólnym gronie rówieśników, na nowo spajać zerwane więzi z bliskimi, sąsiadami i przyjaciółmi, odbudować poczucie przynależności do społeczeństwa, a przez to poczucie bezpieczeństwa i bycia potrzebnym, stwarzać przestrzeń do nawiązywania nowych relacji międzyludzkich oraz wpłynąć na ogólną poprawę zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego.
Poza najważniejszą funkcją wycieczek – tą społeczną i zdrowotną, wyjazdy będą spełniać także role poznawcze, estetyczne i patriotyczne. Wycieczki i ich oferta programowa będą ciekawą podróżą po atrakcjach turystycznych, obiektach historycznych, artystycznych, punktach widokowych, szlakach przyrodniczych, muzeach i innych instytucjach kultury na terenie Pomorza ale i najbliższego sąsiedniego regionu. Program wyjazdów sprawi, że każdy zainteresowany uczestnictwem senior znajdzie coś dla siebie.
Wycieczki będą służyć nie tylko krajoznawstwu, turystyce, ale przede wszystkim integracji, poszerzaniu aktywności społecznych, intelektualnych, kulturalnych i edukacyjnych, będą wspierały rozwój seniorów, a dzięki temu także rozwój całego społeczeństwa oraz zarażać pozytywnym wizerunkiem emerytów i osób starszych w Polsce.
W ciągu tych 2 wyjazdów, zaplanowane będzie zwiedzanie takich miejsc jak np. miasto Toruń i jego kultowe, charakterystyczne zabytki architektury, Muzeum Toruńskiego Piernika, dodatkowo wizyta w Planetarium i poznanie dokonania Mikołaja Kopernika. Do kolejnej oferty dla seniorów doskonale wpisze się np. jednodniowy pobyt na prawdziwej kaszubskiej wsi, przez którą prowadzi Szlak Kaszubski, malowniczo położonej przy obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, nad pojezierzem kaszubskim. W ofercie programowej mógłby znaleźć się „Kaszubski Park Etnograficzny”, gdzie jest możliwość wzięcia udziału w integracyjnych i twórczych warsztatach edukacyjnych, znajdujących się w ofercie Muzeum Kaszubski Park Etnograficznych np. tkactwo, garncarstwo czy tradycyjne zajęcia wiejskie. Dla najbardziej aktywnych fizyczne przewidziane mogłoby być wejście na wieżę widokową we Wdzydzach Kiszewskich, z której rozpościera się panorama na malownicze pojezierze kaszubskie.
Wycieczki przewidziane są dla grupy seniorów do 40 osób (dodatkowo 3 osoby jako kadra: opiekun, przewodnik, kierowca autokaru). W koszt wyjazdów wliczone są: przejazd autokarem, ubezpieczenie uczestników, przewodnik oraz opiekun grupy, bilety wstępu do atrakcji oraz wyżywienie – jeden posiłek. Średni koszt biletów do muzeów/atrakcji turystycznych to 10zł. W trakcie jednej wycieczki przewidziane jest zwiedzanie 2 atrakcji takich jak np. muzea, skanseny, planetarium, punkty widokowe, obiekty historyczne, galerie artystyczne czy zabytki architektury.

Kalkulacja kosztów:

Koszt przejazdu autokarem (2 x 2000 zł) 4000
Koszt zakupu biletów wstępu (2 x 8 zł x 40 os.) 640
Koszt posiłku (2 x 25 zł x 43 os.) 2150
Koszt przewodnika (2 x 500 zł) 1000
Koszt opiekuna grupy (2 x 500zł) 1000
Koszt ubezpieczenia NNW (2 x 120zł) 240
Koszt promocji zadania 200
Koszt koordynacji zadania 500

Szacunkowa łączna wartość projektu

9730 zł

Załączniki