Doświetlenie ul. Szewczenki oraz radar prędkości na ul. Bryla – BO Gdynia

Doświetlenie ul. Szewczenki oraz radar prędkości na ul. Bryla

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Doświetlenie ul. Szewczenki oraz radar prędkości na ul. Bryla

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Opis:

Wycena do radarowego wyświetlacza prędkości:
https://sklepdrogowy.pl/lampy-doswietlajace-przejscia-dla-pieszych/radarowy-wyswietlacz-predkosci–dp3–slup–wysiegnik-zasilenie-solarne
Instalacja spisuje się w wielu gminach Polski – ze względu na bardzo lokalny charakter instalacji nie ma potrzeby instalowania dużo bardziej rozwiniętego urządzenia.
Radar zamontowany na łuku – mierzący prędkość dla jadących od Staniszewskiego w głąb osiedla – przed przejściem vis-a-vis Janki Bryla 12 i 14.

Cena lamp + prac zgodnie z cennikiem.
Lampy dołączone do instalacji biegnącej przy skrzyżowaniu Szewczenki/Kąkola. Jako przedłużenie istniejącej instalacji Szewczenki biegnącej od Krauzego.

W przypadku posiadania wolnych środków doinstalowanie sterownika do skrzynki zasilającej w celu umożliwienia manipulowania mocą świecenia. [zgodnie z obecnie prowadzonymi pracami przez ZDIZ – sterownik skrzynki MSO umożliwiający zdalne zarządzanie instalacją – dzielnica ma być objęta wdrożeniem pilotażowym].

Kalkulacja kosztów:

Radarowy wyświetlacz prędkości DP3 + słup + wysięgnik L-5 mb, zasilenie solarne 25000
Oświetlenie – 7 słupków (sugerowane) 84000
Projekt 15000
Koncepcja drogowa 65000

Szacunkowa łączna wartość projektu

189000 zł

Załączniki