Dostosowanie Estakady Kwiatkowskiego do ruchu rowerowego na odcinku Morska-Hutnicza – BO Gdynia

Dostosowanie Estakady Kwiatkowskiego do ruchu rowerowego na odcinku Morska-Hutnicza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Dostosowanie Estakady Kwiatkowskiego do ruchu rowerowego na odcinku Morska-Hutnicza

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0010
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Estakada Kwiatkowskiego, odcinek od ulicy Hutniczej do ulicy Morskiej. Strona zachodnia estakady (Radmor)

Opis:

Celem projektu jest poprawa spójności systemu dróg rowerowych poprzez połączenie ulicy Morskiej z ulicą Hutniczą insfrastrukturą rowerową.

W ramach projektu należy:
– wymienić oznakowanie i wprowadzić nowe na zakładanym odcinku – długość odcinka to ok. 670 m.
– przeprowadzić modernizację poręczy wraz z ich podwyższeniem
– Wymienić bariery na węższe, pozwalające odzyskać przestrzeń dla rowerzystów
– przebudować chodnik w celu powiązania planowanego przejazdu z pozostałą infrastrukturą od stron ulic Morskiej i Hutniczej
– stworzyć przejazd rowerowy przez ulicę Hutniczą

Projekt powinien zostać zintegrowany z przedsięwziętym już projektem likwidacji zatoki autobusowej na Estakadzie (przystanek Hutnicza-Estakada)

Kalkulacja kosztów:

Modernizacja i podwyższenie poręczy (600000 zł); Projekt i dokumentacja (w tym, projekt budowlany i wykonawczy) (150000 zł); Przebudowa chodników wjazdowych (120000 zł); Oznakowanie poziome i pionowe (w tym, wymalowanie znaków poziomych, słupki stalowe do montażu znaków i luster drogowych + montaź, tarcze znaków drogowego, lustra drogowe) (14000 zł); przebudowa sygnalizacji świetlnej przez ul. Hutniczą (25000 zł); Nadzór inwestorski nad realizacją zadania (91000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

1000000 zł

Załączniki