Dostosowanie Estakady Kwiatkowskiego do ruchu rowerowego na odcinku Morska-Hutnicza – BO Gdynia

Dostosowanie Estakady Kwiatkowskiego do ruchu rowerowego na odcinku Morska-Hutnicza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Dostosowanie Estakady Kwiatkowskiego do ruchu rowerowego na odcinku Morska-Hutnicza

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/215

Status

Lokalizacja projektu:

Estakada Kwiatkowskiego, odcinek od ulicy Hutniczej do ulicy Morskiej. Strona zachodnia estakady (Radmor)

Opis:

Celem projektu jest poprawa spójności systemu dróg rowerowych poprzez połączenie ulicy Morskiej z ulicą Hutniczą insfrastrukturą rowerową.

W ramach projektu należy:
– wymienić oznakowanie i wprowadzić nowe na zakładanym odcinku – długość odcinka to ok. 670 m.
– przeprowadzić modernizację poręczy wraz z ich podwyższeniem
– Wymienić bariery na węższe, pozwalające odzyskać przestrzeń dla rowerzystów
– przebudować chodnik w celu powiązania planowanego przejazdu z pozostałą infrastrukturą od stron ulic Morskiej i Hutniczej
– stworzyć przejazd rowerowy przez ulicę Hutniczą

Projekt powinien zostać zintegrowany z przedsięwziętym już projektem likwidacji zatoki autobusowej na Estakadzie (przystanek Hutnicza-Estakada)

Szacunkowa łączna wartość projektu

1000000 zł

Załączniki